UNEP PRESSMEDDELANDE – Norge värd för Världsmiljödagen 2007

OSLO/NAIROBI, 15 maj 2006 – Ett nordiskt land som arbetar i frontlinjen mot klimatförändringar har valts av Förenta Nationernas miljöprogram UNEP att stå som värd för huvudfirandet av Världsmiljödagen 2007.

Global uppvärmning drabbar människor och naturliv världen över, och en rad arrangemang som kretsar kring de hot som uppstått skall hållas i Norges mest nordliga stad, Tromsø, samt i huvudstaden Oslo och i andra norska städer. 2007 markerar också inledningen av det internationella polaråret.

Tromsø har starka historiska och vetenskapliga kopplingar till både Arktik och Antarktis och är idealiskt beläget i många avseenden. I staden finns världens mest nordliga universitet, kopplat till mytomspunna utforskare som Amundsen och Nansen, och här finns också internationellt erkända Norska Polarinstitutet.

Tromsø utgör huvudcentrat för utvecklingen av naturbaserad turism och är också bas för bibehållandet av en hälsosam och ofördärvad miljö, däribland midnattssolen sommartid, och främjar det viktiga ekonomiska värdet som dessa naturtillgångar genererar. Staden är också belägen i hjärtat av ursprungsbefolkningen samernas kulturella platser, och har en historia tätt kopplad till de marina naturtillgångarna i frusna norrområden.

Shafqat Kakakhel, vice direktör för FN:s miljöprogram (UNEP), säger: “Polarregionerna är en av jordens mest oförglömligt vackra delar. De är också naturens tidiga varningssystem som registrerar de första tecknen på klimatförändringar orsakad av människan, förtunning av ozonlagret och effekten av kontinuerliga kemiska föroreningar.”

“Den Arktiska regionen har också i allt större utsträckning blivit ett nytt ekonomiskt styrkeområde för utvinning och transport av mineraler, olja och gas. Detta är delvis ett resultat av tillbakadragandet av polarisen vilket skett på grund av klimatförändringar. Turismnäringen och fiskeindustrierna har också ett utvecklat ett stigande intresse för de båda polarregionerna, och utnyttjar de väldiga och rikliga fisketillgångarna. Denna utveckling innebär både hot och möjligheter för ursprungsbefolkningen som lever där, och för världen som helhet. Detta faktum kommer att återspeglas i nästa års tema av Världsmiljödagen”, tillägger Kakakhel.

Norges miljöminister Helen Bjørnøy uttrycker sin glädje: ”Jag är mycket glad att FN:s miljöprogram har givit oss denna möjlighet att profilera de många allvarliga hot som polarmiljön ställs inför. Detta inkluderar inte minst klimatförändringar i den Arktiska regionen, vilket påverkar det globala klimatet. Vi har valt polarstaden Tromsø att vara vår huvudskliga mötesplats, för att skapa den rätta omgivningen för firandet.”

Hon tillägger att regeringen, i samarbete med UNEP, kommer att utveckla ett spännande, tankeprovocerande och dynamiskt program för Tromsø och andra norska städer inkluderat huvudstaden Oslo den 5 juni och kringliggande datum.

Världsmiljödagen (WED) har firats årligen sedan 1972. Genom åren har dagen fokuserat på ämnen såsom surt regn, hav, vatten och gröna städer.