A-Ö Webbindex

Grönland: en oväntad Netflix-stjärna

Iniuiterna på Grönland och samerna i Finland, Norge och Sverige utgör ursprungsbefolkningen i de nordiska länderna. För att uppmärksamma internationella dagen för världens ursprungsfolk, den 9 augusti, har UNRICs webbplats valt ut två personer som tillhör ursprungsfolk och som nyligen har rönt framgång på varsitt håll.

Från hög tjänsteman till skådespelare

Svend Hardenberg, 53 år från Grönland, har haft en framgångsrik karriär som politiker, högre tjänsteman och affärsman. Att han utsågs till att spela en av huvudrollerna i en framgångsrik tv-serie, en dansk/Netflix-samproduktion, blev dock en total överraskning för honom själv.

När Borgen, en av de mest populära serierna i dansk TV-historia, förberedde sin fjärde säsong med fokus på Grönland kom producenterna i kontakt med Hardenberg. Han fick uppgiften att presentera landet, kulturen, olika platser och den lokala politiska situationen. Skådespeleriet stod dock inte på agendan.

”Jag blev mycket förvånad när de föreslog att jag skulle söka en roll – jag har aldrig varit skådespelare” berättar Hardenberg för UNRICs webbplats. I Borgen spelar Hardenberg rollen som Hans Eliassen, Grönlands utrikesminister med ansvar för landets naturresurser.

Att övervinna klichéer

Hardenberg har förstahandserfarenhet av grönländsk politik sedan han tjänstgjorde som politiskt utnämnd stabschef för premiärminister Alicia Hammond. Utöver detta har han en lång karriär inom näringsliv och administration.

Till slut var det han och hans konstnärsfru Julie Hardenberg som hjälpte Borgens manusförfattare med det politiska sammanhanget och att övervinna klichéer kring grönländare.

”De hade redan skrivit ganska mycket, men från Danmark. Det var vi som presenterade de verkliga problemen mellan Grönland och Danmark. Och som en följd av det skrevs flera av karaktärerna om.”

Även romanförfattaren Niviaq Korneliussen bidrog, med att översätta dialoger till grönländska.

Hardenberg säger att han är nöjd med resultatet och övertygad om att tiden som författarna tillbringade på Grönland hjälpte dem att ”verkligen förstå systemen, strukturen i frågorna. Research hade i princip bara gjorts utifrån vilken typ av artiklar som finns i media. Vi ville visa dem det riktiga Grönland”.

Största politiska dramat

Tre personer i formell klädsel som diskuterar
TV-serien Borgen blev en veritabel succé. Foto: DR

I programmet sätts huvudpersonen Birgitte Nyborg, Danmarks utrikesminister, inför dilemmat att samtidigt hantera geopolitiska och inrikespolitiska kriser med beröringspunkter i USA-kinesisk-ryska relationer, klimatkrisen samt miljö-, energi- och urfolksfrågor, för att nämna några.

Till mångas förvåning blev Borgen en dundersuccé när den hade premiär på DR, Danmark public service-bolag, år 2010. Titeln, Borgen, syftar på (Christians)borg, det danska parlamentets huvudsäte, känt för en så civiliserad och fredlig konsensuspolitik att oppositionen vanligtvis röstar för regeringens budgetförslag.

BBC har kallat Borgen för ”det största politiska dramat någonsin”, men karaktärerna och berättelserna har utvecklats under sina fyra säsonger. Enligt New York Times är den nya säsongen av Borgen mörkare än de tidigare: mindre ”West Wing” och mer ”House of Cards.”

Olja och klimat

Den fjärde säsongens handling kretsar kring temat oljeutvinning i grönländska vatten. 2009 blev Grönland officiellt ett självstyrande territorium i kungariket Danmark. Grönländare erkändes som ett eget folk enligt internationell rättsordning, vilket ger dem uttrycklig rätt att bryta sig ur Danmark såvida majoriteten beslutar.

För närvarande är Grönland beroende av ekonomiska bidrag från Danmark. Bidragen uppgår till 600 miljoner dollar årligen, motsvarande cirka 20 procent av Grönlands bruttonationalprodukt. Medan den grönländska regeringen gavs full kontroll över landets naturresurser år 2009, fastställdes samtidigt en plan angående villkoren för eventuell självständighet – när Grönland väl skulle kunna stå på egna fötter utan ekonomiska bidrag från Köpenhamn.

Hardenberg döljer inte att han tar politisk ställning för självständighet. ”Danmark har inget intresse av att utveckla Grönland eftersom det för landet närmare självständighet.”

I Borgen vägs det faktum att upptäckten av olja skulle kunna finansiera grönländskt oberoende och gynna Danmark mot konsekvenserna för klimatkrisen.

Realistisk

Tre män och en kvinna i kontorsmiljö kring ett mötesbord.
Hur Grönland och Danmarks förhållande återges i TV-serien benämner Hardenberg som korrekt. Foto: DR

Sven Hardenbergs rollfigur heter Hans Eliassen, minister med ansvar för råvaror och energi i det grönländska självstyret, och han säger att handlingen är så gott som korrekt. ”Den är väldigt realistisk. Den beskriver de faktiska problem som finns och de maktkamperna mellan Grönland och Danmark som Borgen skildrar, finns där. Det händer varje dag, även om det är dramatiserat.”

En av de grönländska karaktärerna i Borgen säger att det inte är rimligt att Grönland ska stå till svars för de 200 århundraden av koldioxidutsläpp som industriländerna producerat.

”Många av oss håller med. Det är inte rimligt att bromsa vår utveckling bara för att utvecklingen i andra länder har skadat miljön och klimatet. Den åsikten är välrepresenterad i Borgen, säger Svend Hardenberg.

Come-back för gamla seder

Grönlands nuvarande inuitbefolkning migrerade till ön från Kanada runt år 1200 e.Kr. Under flera århundraden delade ön med nordiska nybyggare som mestadels härstammade från Island och Norge. Européerna försvann under mystiska omständigheter kring år 1450, men år 1721 återerövrade de förenade Konungarikena Danmark och Norge Grönland.

Kristna missionärer motarbetade aggressivt inuiternas seder, traditioner och övertygelser. Det senaste året har det skett en betydande återupplivning av uråldriga seder, som till exempel de ansiktstatueringarna som visas i Borgen.

Sedan den nationalistiska rörelsen på Grönland blev framträdande på sextio- och sjuttiotalet, har man etablerat kontakt med andra inuiter i Kanada, USA och Ryssland. Grönländare är också aktiva medlemmar i FN:s ständiga forum för världens ursprungsbefolkning.

Trots allt har de nyligen avslöjade dödsfallen och begravningarna av ursprungsbefolkningens barn i Kanada inte rönt speciellt mycket uppmärksamhet på Grönland. Hardenberg säger att det är förvånande, men att en förklaring kan vara att liknande lokala berättelser har dominerat medierna.

Så sent som i mars i år fick Danmark betala ersättning och be grönländska inuiter om ursäkt för att de togs från sina familjer på femtiotalet. Detta var en del av ett experiment under 50-talet som gick ut på att bygga upp en dansktalande elit. Idag talar de flesta grönländarna en västgrönländsk dialekt utöver danska.

Preventivmedel under tvång

Idag har dussintals kvinnor trätt fram och berättat historien om hur de påtvingats preventivmetoder under femtio-, sextio- och början av sjuttiotalet. Tusentals unga flickor fick en spiral insatt utan deras egen eller deras föräldrars vetskap. Några av kvinnorna fick reda på det först långt senare när de undersöktes av gynekologer.

Antalet kvinnor som drabbats är omdiskuterat, men dansk statlig TV har rapporterat att 4 500 kvinnor utsattes för ingreppet.

De danska myndigheternas målsättning var att hantera antalet utomäktenskapliga barn på Grönland eftersom de ansågs vara en börda för skattebetalarna. Hardenberg och många grönländare ser det som en avsiktlig attack för att hålla nere antalet grönländare och säkerställa dansk dominans av Grönland. Grönlands nuvarande befolkning är ungefär 57 000 personer. År 1960 var de dock bara 32 000 och har sedan dess vuxit med över 70 %.

– Levnadsvillkoren förbättrades och uppenbarligen växte befolkningen, säger Hardenberg. ”Men de bestämde på egen hand att det måste kontrolleras eftersom de inte ville att kostnaderna för att driva Grönland skulle öka, även om vi var en naturlig del av Danmark. Detta är väldigt rasistiskt, väldigt kontrollerande. Den här diskussionen dök upp först nyligen eftersom många av flickorna skämdes och inte ville prata om det förrän nu. Det verkar som om 46 % av alla kvinnor i fertil ålder har upplevt detta. Det är en stor, stor fråga.”

Temat för Internationella dagen för världens ursprungsfolk är i år ursprungskvinnornas roll i att bevara och föra vidare traditionell kunskap.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19