Guterres: 11 länder är villiga att lägga ned sina vapen

FOTO: UN photo/Evan Schneider

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanade den 23e mars till alla stridande parter runtom i världen att lägga ned sina vapen. Detta för att ge människor bosatta i konfliktområden en bättre chans att kämpa mot de utmaningar som COVID-19-pandemin har medfört, och förbereda sig för ännu större prövningar i framtiden.

I en uppdatering, säger FN:s generalsekreterare att han värdesätter de ”positiva signaler” som detta har fått. Så här långt har 70 länder anslutit sig, och minst 11 länder har sagt att de är villiga att lägga ned sina vapnen: Kamerun, Centralafrikanska republiken, Colombia, Libyen, Myanmar, Filippinerna, Sydsudan, Sudan, Syrien, Ukraina och Yemen. Men generalsekreteraren underströk samtidigt att det finns en stor skillnad mellan ord och handling.

Enligt Guterres, kan COVID-19-pandemin öka redan befintliga politiska spänningar och konflikter. Om parter stoppar kamphandlingarna kommer detta göra det enklare att leverera livräddande bistånd och gör att såväl människor som nationer kan förbereda sig för de utmaningar som COVID-19-pandemin kommer innebära. Samtidigt kan en vapenvila lägga grunden för varaktig fred.

– Vi måste göra allt vi kan för att uppnå den fred och solidaritet som vår värld behöver för att bekämpa coronaviruset, sa generalsekreteraren.