A-Ö Webbindex

Återvinning och miljötänk i fokus under Eurovisionen i Liverpool

Allas ögon riktas mot Liverpool nu när staden står värd för Eurovision Song Contest 2023 på uppdrag av 2022 års vinnare Ukraina. Med alla tusentals personer som förväntas delta personligen och de miljoner människor som förväntas titta på evenemanget, riktar Liverpool rampljuset mot att kämpa för hållbarhet. För första gången i sin 67-åriga historia mäts musiktävlingens inverkan på miljön.

Hållbarhet i rampljuset

BBC (som står värd för utsändningarna) och Liverpools stad kom överens om att övervaka Eurovision Song Contests hållbarhet i hopp om att skapa ett arv för framtida värdsstäder. Det kommer också att se till att Liverpool har mer data och kunskap för efterföljande evenemang.

”För första gången kommer vi att ha en förståelse för vilken inverkan evenemang av den här typen har och hur vi kan se ut för att göra ännu mer positiva hållbara val för evenemanget i framtiden”, förklarar Liverpools avgående borgmästare, Joanne Anderson, i en intervju med FN:s regionala informationscenter (UNRIC).

Ansträngningar görs också för att göra tävlingen miljövänlig. Från hur energi används till att förebygga avfall och uppmuntra användningen av kollektivtrafik. ”Det ligger i linje med Liverpools åtagande att underteckna Parisavtalet och de mer omfattande globala målen (SDG) som vi försöker uppnå som stad”, konstaterar borgmästare Anderson. Huvudarenan och kongresscentret där de olika akterna kommer att stå i centrum, använder grön och koldioxidfri el och är utrustad med solpaneler. Regnvatten tas också tillvara för att leverera vatten till lokalens toaletter.

Alla tävlingslokaler är dock uppvärmda med gas. Staden säger att detta i dagsläget är oundvikligt, men att det finns planer på att ändra på det. Liverpool strävar också efter att säkerställa att Eurovisionen involverar alla samhällen i staden och har en positiv social inverkan. ”Jag vill inte att någon ska känna att Eurovisionen går av stapeln i deras stad utan att de har chans att delta i evenemanget”, säger borgmästare Anderson.

En kvinna som står på en bro
Liverpools avgående borgmästare Joanne Anderson, foto med tillstånd från Liverpool City Council.

Reducering, återanvändning, återvinning

Avfallsförebyggande och återanvändning har legat i framkant vid planeringen av tävlingen. Evenemangets Turkosa matta, som tävlingens stjärnor kommer att beträda, kommer att återvinnas efter att tävlingen avslutats. Överskottsfärg och material som används för evenemanget kommer att doneras till ett lokalt socialt företag, och scenografi och rekvisita är öronmärkta för skolor, dramagrupper och auktioner. Återvinningspunkter kommer att finnas för flaskor, burkar, papper och kartong och det kommer att finnas tydliga avfallsskyltar i Eurovision Village. Vattenfontäner kommer också att finnas för att förhindra avfall av plastflaskor.

”Vi kommer att återvinna och återanvända allt vi kan, och vi kommer att försöka samla in information samtidigt”, tillägger borgmästare Anderson. När det gäller miljöinverkan angående resor till tävlingen, planeras undersökningar för att beräkna personalens och artisternas resepåverkan, medan information insamlad i samband med biljettförsäljningen kommer att kunna ge uppskattningar angående de transportsätt publiken använder. Det finns också vandringsleder mellan de centrala platserna.

”Liverpool är en mycket promenadvänlig stad”, säger borgmästare Anderson och tillägger att staden också kommer att ”se till att vi har bra transportvägar eller cykling och elektriska skotrar tillgängliga. ”Staden har planterat blommor i centrum för att fungera som passiva parkeringsbarriärer och förbättra området. Grönområden planteras också med vildblommor eller gräsfrö.

Ett arv för framtida sångtävlingar

År 2019 enades alla politiska partier inom Liverpools kommunfullmäktige om att ta sig an utmaningen att göra Liverpool till en netto-noll-koldioxidstad år 2030. Det finns uppskattningar som säger att Liverpool redan har minskat 840 000 ton CO2 från atmosfären sedan 2005 och att staden har planterat mer än hälften av  målsättningen en miljon träd under de senaste 25 åren.

”Eurovisionen har gjort det möjligt för oss som stad att börja föra bredare samtal om hållbarhet, särskilt inom evenemangssektorn”, säger borgmästare Anderson, som drar slutsatsen att staden hoppas kunna gå mot nettonoll-evenemang i framtiden.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19