Haven försuras snabbare än någonsin

UN Photo / Martine Perret

UN Photo / Martine Perret

18.11.2013 – Världshaven tvingas absorbera mer och mer koldioxidutsläpp, vilket leder till en försurningshastighet som inte setts på 300 miljoner år. Detta enligt en ny rapport som släpptes under FN:s klimatförhandlingar i Warszawa.

Haven står för syret i vartannat andetag vi tar, och absorberar även åtminstone 33 % av mänsklighetens koldioxidutsläpp.

Rapporten summerar läget av vår vetenskapliga information om havens försurning. Forskare från alla håll i världen som varit delaktiga i undersökningen uppmanade delegaterna i Warszawa att arbeta för en temperaturhöjning på högst 2 grader Celsius före århundradets ände.

Havsförsurning begränsar inte bara havens kapacitet att absorbera koldioxid, men påverkar även livsmedelssäkerheten. Inom några årtionden riskerar delar av polarisen att bli frätande, vilket skulle påverka alla havsorganismer utan skal, som t.ex. bläckfiskar.

Fiske är levebröd för 540 miljoner människor, eller 8 % av världens befolkning. Emellertid vet man mycket lite om de direkta konsekvenserna av försurning på den fisk som är huvudsaklig fångst för det kommersiella fisket. Som följd är det ytterst svårt att beräkna de förändringar som framtidens fiskepolitik kommer att möta.

Men vad forskarna däremot vet, är försurningens effekter på bläckfiskar, ostron och olika blötdjur. Enligt uppskattningar kommer förminskning produktionen komma att leda till globala ekonomiska förluster på mer än 130 miljarder dollar före år 2100 om mänsklighetens utsläpp förblir på dagens nivå.

Ett av de främsta orosmomenten är huruvida haven nått en punkt bortom vilken ytterligare absorbering är omöjlig. Enligt Richard Feely, seniorforskare på USA:s nationella administration för oceaner och atmosfär (NOAA), påvisar generiska klimatmodeller en ”sjunkande trend i fraktionen av koldioxidutsläpp orsakade av människor och absorberade av hav under vårt århundrade. Men observationerna har inte kunnat bekräfta denna trend på grund av osäkerheter i mätningarna och avsaknad av total överskådlig mätbarhet av haven. Därför behövs det ytterligare forskning.”

Men det finns hopp – om mänskligheten lyckas minska sina utsläpp så att den globala uppvärmningen inte överskrider två grader Celsius.