A-Ö Webbindex

Norge: FN-experter djupt oroade över diskriminering av människor med afrikansk härkomst

FN-experter har uppmanat Norges regering att vidta nödvändiga åtgärder för att engagera människor av afrikansk härkomst i syfte att säkerställa fullständig integration i det norska samhället, utan fördomar.

Ett porträtt av en kvinna
Ordförande Barbara G. Reynolds från Guinea.

Efter ett nyligen genomfört expertbesök i Norge noterade en FN-expertgrupp, vars arbete är att undersöka människorättssituationen för personer av afrikanskt ursprung, att Norge har satt en policy och en institutionell ram mot rasism, har konsekventa antirasismplaner, en nationell människorättsinstitution och andra människorättsorgan, en domstol för att ta itu med diskriminering samt åtgärder för att ta itu med hatbrott i landet.

”Men människor av afrikansk härkomst fortsätter dock att utsättas för rasprofilering, hatretorik, rasistisk mobbning i skolor, problem i samband med rekryteringsprocesser och barn som utsätts för diskriminering av barnskyddstjänsten (Barnevernet)”, säger experterna i ett uttalande.

”Enligt vittnesmål som inkommit under besöket sker tvångsavlägsnanden av barn med afrikansk härkomst från deras föräldrar och hur de placeras i barnskyddstjänster motsvarar inte alltid det mest lämpliga sättet för deras välbefinnande. I vissa fall har tillvägagångssättet resulterat i traumatiserande barn och skapar rädsla bland människor med afrikansk härkomst i Norge”, sa arbetsgruppen.

Negativ inverkan på familjen

”Enligt information som erhållits från människor av afrikansk härkomst uppfattas barnskyddstjänsterna som poliser i relation till deras kultur. Det förutsätts att de är skyldiga till försummelse av sina barn, vilket, som en konsekvens, enligt uppgift har en negativ inverkan på deras familjeliv” sa experterna.

Arbetsgruppen noterade att i den offentliga och privata sektorn diskrimineras människor av afrikansk härkomst och ofta erbjuds tjänster som inte är lämpliga angående kvalifikationer och kapacitet, vilket resulterar i bristande erkännande. Oavsett deras juridiska status upplever människor av afrikansk härkomst diskriminering dagligen på grund av deras namn och ras eller etniska bakgrund.

För den yngsta generationen bland personer med afrikansk härkomst i Norge har identitetsbildningen påverkats på många sätt. En konsekvens är ett storskaligt socialt och ekonomiskt utanförskap som hindrar dem från att vara helt inkluderade i samhället.

Vidare tog arbetsgruppen upp oro över den rapporterade orättvisa tillgången till rättvisa för människor av afrikansk härkomst som bor i Norge som utsätts för rasdiskriminering och kränkningar av sina mänskliga rättigheter.

Arbetsgruppen kommer att presentera en rapport om sitt besök i rådet för mänskliga rättigheter i september 2024.

Arbetsgrupp av experter

Arbetsgruppen för expertis angående människor av afrikanskt ursprung inrättades den 25 april 2002 av den dåvarande kommissionen för mänskliga rättigheter, efter världskonferensen mot rasism som hölls i Durban 2001. Den består av fem oberoende experter: Barbara G. Reynolds , nuvarande ordförande-föredragande: Ms. Miriam Ekiudoko, Ms. Catherine S. Namakula; Ms Bina D’Costa och Ms. Dominique Day.

Arbetsgruppen är en del av det som kallas de särskilda förfarandena för FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19