Hemmakontor: COVID-19 kan revolutionera vårt arbetssätt

Hundratusentals européer har under COVID-19-pandemin upptäckt hemmakontor som arbetsmetod. Enligt ILO:s Jon Messenger, som är specialist på distansarbete, kommer ökningen av hemmakontor under pandemin påverka sättet vi arbetar på även på lång sikt. 

– I många år har jag sagt att hemmakontor är framtiden. Som följd av pandemin infördes distansarbete på ett drastiskt sätt, utan några förberedelser. Det går inte att bortse från hur bra det fungerar, säger Jon Messenger, en av Internationella arbetsorganisationens (ILO) specialister som har genomfört flertalet studier om distansarbete.

Han tvivlar inte på att det drastiska sätt som hemmakontor infördes på var positivt. Att vi blev tvungna att arbeta hemifrån så drastiskt i början på COVID-19-pandemin, slapp vi  många av de negativa motsägelser om att arbeta hemifrån som har präglat organisationer och företag eftersom det var det enda alternativet.

– Det största hindret som hemmakontor står inför – när distansarbete är möjligt – kommer från ledare. Samtliga företag och organisationer måste ändra sin ledarstruktur, säger Messenger.

Stöd och tillit

– Några ledare baserar sin ledarstrategi på närvaro – hur många som dyker upp på kontoret varje dag. Men närvaro är inte det som ger goda resultat. Vi måste sluta fokusera på närvaro och ersätta det med en en tydlig målbild, fortsätter Messenger.

Messenger tar fram två nyckelord: Stöd som ledaren måste ge till sina anställda och tillit som alla måste ha till varandra.

– Tillit är en viktig faktor och själva grunden för hemmakontor. Det är viktigt mellan ledare och anställda, mellan anställda och deras ledare, och också mellan kollegor, säger han.

Förberedelse är också nödvändigt för att få distansarbete att fungera, säger Messenger, som snart kommer släppa en handbok för att stötta både företag och de anställda.

– Nu när företag och anställda har anpassat sig till hemmakontor i en krissituation, har den första utmaningen varit att säkra att alla har internet. Att alla har tillgång till de verktyg som krävs och att de vet hur de ska använda dem, säger Messenger.

Han menar att anställda som har möjlighet till att arbeta när och var de vill, kommer kunna maximera sin produktivitet. Samtidigt måste man säkra en sund balans mellan jobb och privatliv.

– Fördelen med hemmakontor är flexibiliteten, men man måste också lära sig när man ska koppla av, säger Messenger.

Konsten att koppla av

När de stränga åtgärderna mot pandemin infördes runtom i Europa, publicerade Messenger en video på ILO:s hemsida där han summerar de viktigaste sakerna att komma ihåg när man arbetar utanför arbetsplatsen:

– Många tror att distansarbete är mindre produktivt, men folk brukar faktiskt jobba längre när de har hemmakontor. De behöver inte lägga ner tid på transport och samtidigt vill de också visa att de kan vara lika effektiva hemifrån som på kontoret, säger Messenger.

Det är viktigt att veta när man ska koppla av och att hitta balansen mellan jobb och privatliv.

– Det bästa är att ha en plats som fungerar som ett kontor eller en arbetshörna, som endast används till jobb. Man måste också vara disciplinerad. Man måste ha tydliga gränser för när datorn ska stängas av och när man ska låta oöppnade mail ligga när arbetsdagen är slut, säger han.

Flexibilitet

– Vi kommer uppleva en utveckling där människor arbetar i närheten av hemmet eller någon annanstans som de föredrar, som tillexempel gemensamma arbetsstationer, tillägger Messenger.

En minskning i pendling kommer inte bara reducera klimatutsläppen, utan också den stress som många upplever på väg till och från jobbet.

Messenger tror att det ideella scenariot är att införa hemmakontor två till tre dagar i veckan, för att säkra team-känslan bland kollegorna.

– Det finns också människor som är mer självständiga och som vill kunna arbeta ännu mer hemifrån. Nyckeln är flexibilitet. Att alla är trygga och har de bästa förutsättningarna för att lösa sina arbetsuppgifter, säger ILO:s expert.