Gör energin fågelvänlig!

© Sergey Dereliev (UNEP/AEWA)

© Sergey Dereliev (UNEP/AEWA)

9.5.2015 – Den 9.-10 maj firas flyttfåglarnas dag i över 80 länder under temat “Gör energin fågelvänlig!”. Dagen betonar vikten av att planera och utveckla energiteknologi som minimerar konsekvenserna för flyttfåglar och deras habitat.

Om de inte planeras noga, kan nämligen vind-, bio-, geotermisk-, havs-, sol- och vattenenergi ha negativa konsekvenser för flyttfåglar. Dessa kan forma barriärer och hinder för migration och förstöra fåglarnas levnadsmiljö.

”Den globala utmaningen är att säkra att utvecklingen och användningen av energi-infrastruktur inte sker på bekostnad av redan hotade arter som riskerar dö ut helt och hållet”, säger Bradnee Chambers, exekutiv sekreterare för konventionen för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar (CMS).

Flyttfåglar som hägrar, svalor, storkar och örnar färdas hundratusentals kilometer för att finna den bästa möjliga miljö för att häcka och sökta om sina ungar. Resan i sig är en farlig färd och innefattar många hot, som alltför ofta orsakas av mänsklig aktivitet.

Att t.ex. släcka onödig belysning i städer hjälper fåglarna att navigera längs sina årliga migrationsrutter; att placera högspänningsledningar under jord eller synliggöra dem bättre undviker många kollisioner och dödliga elchockar.

Världsdagen för flyttfåglar firas varje år under det andra veckoslutet i maj.

Poster2015 English for web RS