Nytt rekord i antalet människor på flykt i världen – tio år lång trend fortsätter

Flyktingar

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat varje år under de senaste tio åren och är nu det högsta antalet sedan mätningarna startade. Detta är en trend som enbart kan vändas genom en ny samordnad ansträngning för fred, sa UNHCR, FN:s flyktingorgan, i dag. 

Vid slutet av 2021 hade 89,3 miljoner människor tvingats på flykt på grund av krig, våld, förföljelse och människorättskränkningar. Det är en ökning på åtta procent från föregående år och är mer än dubbelt så många som antalet människor på flykt för tio år sedan, enligt UNHCR:s årliga Global Trends-rapport. 

Sedan dess har Rysslands invasion av Ukraina – som har lett till den snabbaste och en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget – och andra nödsituationer, från Afrika till Afghanistan och andra ställen, drivit upp siffran över antalet människor på flykt i världen till den dramatiska milstolpen på 100 miljoner. 

– Varje år under det senaste decenniet har siffrorna ökat, säger FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi. Antingen kommer det internationella samfundet att gemensamt ta till åtgärder för att bemöta den här mänskliga tragedin, lösa konflikter och finna varaktiga lösningar, eller så kommer denna förfärliga trend att fortsätta. 

Förra året var anmärkningsvärt på grund av antalet konflikter som eskalerade och nya som blossade upp. I 23 länder, med en sammantagen befolkning på 850 miljoner människor, pågick medel- eller högintensiva konflikter, enligt Världsbanken. 

Samtidigt bidrar matbrist, inflation och klimatkrisen till människors svåra situation och ökar trycket på humanitär nödhjälp medan finansieringsutsikterna i många situationer verkar dystra. 

Antalet flyktingar steg under 2021 till 27,1 miljoner. Flyktingankomster klättrade bland annat i Uganda, Tchad och Sudan. Grannländer med få resurser var, återigen, de som var värdländer för flest flyktingar. Antalet asylsökande nådde 4,6 miljoner, en ökning med 11 procent. 

Förra året var det 15:e året i rad som antalet människor på flykt inom det egna landet ökade, och nådde 53,2 miljoner. Ökningen har drivits av tilltagande våld eller konflikter på vissa platser, till exempel Myanmar. Konflikten i Etiopiens Tigray-provins och andra regioner har drivit miljontals människor på flykt inom landet. Uppror i Sahel har på nytt lett till internflykt, främst i Burkina Faso och Tchad.  

Hastigheten och volymen av människor som tvingats fly är fortfarande mer omfattande än lösningarna – såsom återvändande, vidarebosättning och lokal integration. Global Trends-rapporten innehåller även en glimt av hopp. Antalet flyktingar och internflyktingar som återvänt har ökat under 2021 och återgått till nivåerna innan COVID-19, och frivilligt återvändande har ökat med 71 procent trots att siffrorna fortfarande är låga.  

– Samtidigt som vi vittnar om nya fruktansvärda flyktingsituationer och som existerande situationer förvärras eller förblir olösta, finns det exempel på länder och samhällen som arbetar tillsammans för att finna lösningar för de som tvingats fly, tillägger Grandi. Det händer på olika ställen – till exempel det regionala samarbetet för att ivorianer ska kunna återvända. Dessa är viktiga beslut som måste spridas eller skalas upp på flera håll. 

Trots att det beräknade antalet statslösa människor ökade lite under 2021, fick runt 81 200 personer medborgarskap eller fick det bekräftat – den största reduktionen av statslöshet sedan UNHCR:s IBelong-kampanj startades år 2014.