Tre gånger fler är på flykt på grund av klimatkatastrofer än krig

Internationella dagen för katastrofriskreducering. Dödliga översvämningar i Pakistan, orkaner i USA och Karibien och jordskred i Venezuela – det är bara några av de katastrofer som världen har ställts inför de senaste två månaderna. Klimatkatastrofer påverkar världen som aldrig förr och inträffar allt oftare, så de framtida beslut som fattas på ett internationellt plan kommer att påverka miljontals människoliv. Torsdagen den 13 oktober är den internationella dagen för katastrofriskreducering.

FN inrättade år 1999 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) med ansvar för organisationens arbete med katastrofreducering. UNDRR har tagit fram en handlingsplan för katastrofreducering, där även flertalet FN-organisationer deltar.

Förödelse till följd av orkaner Antigua & Barbuda. Foto: UN Photo/Rick Bajornas

FN:s generalsekreterare António Guterres har besökt några av de värst drabbade områdena och i augusti i år besökte han det katastrofdrabbade Pakistan, där 33 miljoner människor har drabbats direkt av de senaste översvämningarna.

I sitt meddelande på den internationella dagen för katastrofriskreducering påpekade Guterres att tre gånger så många människor är på flykt på grund av klimatkatastrofer än krig. Han varnade för att fler länder kommer att möta liknande incidenter som vi såg i Pakistan.

”Hälften av mänskligheten är redan i farozonen,” sa Guterres. ”Världen misslyckas med att investera i att skydda liv och försörjning för dem i frontlinjen. De som har gjort minst för att orsaka klimatkrisen betalar det högsta priset. ”Som en del av 2030 års Agenda för hållbar utveckling skapade FN ett ramverk lett av UNDRR, känt som ”Sendai Framework”. Det inkluderar mål som att avsevärt minska den globala katastrofdödligheten, minska direkta ekonomiska förluster vid katastrofer och öka tillgängligheten för system som förmedlar tidiga varningar vid ett flertal risker och information om katastrofrisker.

FN:s generalsekreterare har meddelat att han kommer att lansera en handlingsplan för varningssystem som gäller alla inom fem år, i samband med klimatkonferensen COP27 i Egypten i november. Generalsekreteraren uppmanade de länder som har kapacitet att stödja de länder som saknar det för att alla länder ska utvecklas inom området för tidig varning.I sitt meddelande påminde generalsekreteraren oss om att extrema väderförhållanden kommer att komma i framtiden, men att omfattningen av dem ligger i våra händer – ”Extrema väderrelaterade situationer kommer att inträffa. Men de behöver inte bli dödliga katastrofer.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19