Bananer står emot ekonomisk kris

Kraftfullare åtgärder krävs för att hejda spridningen av banansjukdomar

Bananer förväntas stå emot den globala finanskrisens effekter bättre än andra jordbruksvaror, säger FAO i en rapport.

FN organet beräknar att bananimporten kommer att minska till 13,8 miljoner ton år 2009, vilket innebär en minskning på 3,3 procent i jämförelse med 2007. Bananimporten till EU, USA och andra I-länder kommer minska mest, med respektive 4,1 %, 5,5 % och 3,2 %.

Utvecklingsländer å andra sidan kommer fortsätta att se en ökning i efterfrågan på frukt. Importer förväntas öka med 2,5 procent och kan därmed uppgå till 2,33 miljoner ton. Kina förväntas stå för den största ökningen.

Om lågkonjunkturen fördjupas ytterligare mot slutet av 2009, kommer efterfrågan på bananer öka med upp till 7,8 procent och efterfrågan på tropisk frukt med cirka 2 procent år 2010, säger FAO.

Den främsta anledningen till att efterfrågan på bananer inte verkar drabbas av lågkonjunkturen är att konsumenter ser frukt som en nödvändighet vilket gör dessa varor mindre känsliga för förändringar i inkomst och pris. Dessutom används endast en liten del av hushållsinkomsten till att köpa frukt idag.

Uppåtgående trend
Rapporten beskriver hur en stadig befolkningstillväxt och inkomstökning tillsammans med en ökad medvetenhet om frukters näringsvärde kommer att leda till att konsumtionen av bananer och tropisk frukt sannolikt fortsätter att öka under de närmsta årtiondena.

Handeln med bananer och tropisk frukt står nu för näst intill 40 procent av den globala frukthandeln. FAO rapporten som också undersöker hur bananmarknaden klarat av tidigare lågkonjunkturer, kommer att presenteras vid ett möte för beslutsfattare och experter på bananer och tropisk frukt som hålls mellan den 9:e och 11:e december 2009.

Banansjukdomar ger förluster på 4 miljarder dollar
I en separat rapport till mötet efterlyser FAO mer resurser för att kartlägga den globala spridningen av banan och matbanansjukdomar. De varnar för att dessa sjukdomar kan ge en samlad produktionsförlust för 2010 på över 4 miljarder dollar, vilken kommer ha stor påverkan på småbrukares inkomster.

Banansjukdomarna ”Banana Bunchy Top Disease” (BBTV) och ”Banana Bacterial Wilt” (BBW) hotar tillgången till mat för 70 miljoner människor i 15 länder söder om Sahara vilka är beroende av bananer för deras uppehälle och livsmedelsförsörjning. De två andra sjukdomarna ”Black Leaf Streak” (BLS) och ”Fusarium Wilt” (FW, även kallad Panamasjukan) sprids alltmer.

Alla fyra sjukdomarna borde uppmärksammas betydligt mer. Investeringar behövs för att öka allmänhetens kunskap, ge jordbrukare utbildning, utöva grundforskning och tillämpad forskning, och erbjuda produktionstjänster till odlare, skriver FAO i sin rapport. Dock har begränsade resurser för att hantera dessa flerfaldiga problem varit det största problemet.