Hungern som inte syns

Photo: Flickr / Collective Nouns / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo: Flickr / Collective Nouns / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

3.1.2013 – Hunger handlar inte bara om tomma magar som bör mättas. Den gömda hungern – brist på mikronäringsämnen – påverkar miljarder människors liv. Barn under tre är speciellt utsatta.

Gömd hunger är brist på viktiga vitaminer och mineraler, och syns sällan utanpå. Människor som lider av gömd hunger är ofta helt ovetande om att de lider en allvarlig brist på några av kroppens fundamentala byggstenar.

Konsekvenserna, däremot, är extremt allvarliga och utgör ett hot mot såväl den intellektuella och fysiska utvecklingen hos barn. Det totala antalet människor som beräknas lida av gömd hunger kan vara så högt som två miljarder.

Ett av tre barn i världen lider av brist på mikronäringsämnen. Enligt Shenggen Fan, doktor och generaldirektör för det internationella institutet för forskning om livsmedelsfrågor (International Food Policy Research Institute eller IFPRI), måste världen lägga större fokus på detta osynliga hot mot vår hälsa. ”Post2015 –agendan måste inkludera en klar och tydlig definition av hunger som åtgärdar både den synliga och osynliga hungern”, sade Fan under EU:s utvecklingsdagar i Bryssel. ”Vi måste sträva till att eliminera hungern, inte bara halvera den”, tillade han med hänvisning till FN:s millenniemål.

En orsak till varför den gömda hungern är så okänd är avsaknaden av information och data. Många länder saknar system och resurser för att mäta nutrition på ett adekvat sätt. Emellertid är sambandet mellan gömd hunger och hämmad tillväxt solklar.

Gömd hunger är ett ökande problem som inte bara påverkar utvecklingsländerna utan även i-länderna, och även bland människor som inte ser ett dugg hungriga ut. Ett praktexempel på problemet är fall där en person kan vara kraftigt överviktig och ändå lida brist på viktiga mikronäringsämnen.

Den globala konsekvensen är massiv – hämmade tillväxt och anemi bland barn är en av de största orsakerna till hälsoproblem senare i livet, speciellt i form av ökande övervikt och kroniska sjukdomar. Gömd hunger resulterar även i en dubbel börda för hälsovården, med stora kostnader och negativa följder för ett samhälles ekonomiska produktivitet.