Sverige öronmärker 40 miljoner kronor till Syrienkrisen

Sayeda Zainab, a refugee camp on the outskirts of Damascus, operated by the Government of Syria and the Palestine Liberation Organization (PLO).

Sayeda Zainab, a refugee camp on the outskirts of Damascus, operated by the Government of Syria and the Palestine Liberation Organization (PLO).

7 november 2013- Sverige har öronmärkt 40 miljoner kronor av sitt kärnbidrag till UNHCR:s insatser för att förbättra den ohållbara situationen som syriska flyktingar befinner sig i. Pengarna kommer att användas för att säkra skydd och assistans till flyktingar i behov av akut hjälp. Pengarna ska även stödja grannländerna till Syrien som har tagit emot nästan alla flyktingarna.

Syrienkonflikten har nu pågått i snart tre år och nästan 9 miljoner människor har tvingats fly sina hem. Ungefär 6,5 miljoner befinner sig på flykt inom Syrien och över 2 miljoner människor har flytt till de angränsande länderna. En miljon av dem är barn.

Sverige visar stor solidaritet med de syriska flyktingarna. UNHCR är mycket tacksam över Sveriges generösa stöd till Syrienkrisen, inte bara genom sina finansiella bidrag utan också för det skydd Sverige erbjuder de syriska flyktingar som har sökt asyl i Sverige, säger Pia Prytz Phiri, UNHCR:s regionala representant för Nordeuropa.
UNHCR rustar nu för den kommande vintern, och Sveriges stora bidrag kommer att ge ökad skydd och hjälp till de syriska flyktingarna och lindra några av de akuta behoven som finns, inte minst för många av de mest utsatta flyktingarna såsom kvinnor och barn.

Sverige är idag det näst största mottagarlandet i Europa för asylsökande från Syrien. Sverige har även beslutat att ge permanent uppehållstillstånd till flyktingar från Syrien. Dessutom stödjer Sverige UNHCR:s arbete med ökad vidarebosättning från grannländerna för syriska flyktingar och har beslutat att 400 vidarebosättningsplatser i Sverige ska gå till syriska flyktingar.

Sverige är en av UNHCR:s största bidragsgivare. Sveriges bidrag uppgår hittills i år till 780 miljoner kronor (117,6 miljoner US dollar), varav 50 miljoner är avsatta till Syrienkrisen. Under 2012 var Sverige UNHCR:s fjärde största givare med ett bidrag på 812 miljoner kronor (118,3 miljoner US dollar).

Källa: UNHCR