I skuggan av ebola skördar malaria offer i tysthet

Photo: Gates Foundation 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo: Gates Foundation 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

1.9.2014 – Medan ebolaepidemin toppar mediernas rubriker världen över fortsätter malaria att skörda offer i hisnande takt.

Efter ebolautbrottet i västra Afrika har 1552 dödsfall bekräftats. Vad som glöms bort är att malaria fortsättningsvis dödar ett barn varje minut i Afrika, trots att malariadödsfallen bland barn minskat med 52 % sedan år 2000. Ett barn per minut betyder 60 barn i timmen, 1440 per dag, 10 080 per vecka.

Även om malaria både kan förebyggas och läkas, orsakade sjukdomen 627 000 dödsfall år 2012 (med en marginal mellan 473 000 till 789 000) varav största delen var barn.

Långt färre människor har dött av ebola än av malaria, påpekade Sandrine Cabu från Läkare utan gränser i en intervju med den franska tidningen Le Monde. Ebolas dödlighet beror dessutom långt på misskötsel. Vätsketillförsel och medicinering kan drastiskt förbättra överlevnadsmöjligheterna, och ebolas offer har oftare dött som ett resultat av brist på vård eller bristfällig vård, än av viruset självt.

Medan läkare kämpar för att begränsa virusets spridning i Afrika, tar malaria hotet ett steg vidare – denna gång i Asien. Hälsovårdsexperter och forskare varnar för historiens tredje episod av läkemedelsresistent malaria som kan spridas från Asien till Afrika om inte ”radikala åtgärder” vidtas.

Till skillnad från ebola, som för tillfället förblir koncentrerat i Afrika, är över 40 % av världens befolkning utsatt för malaria. År 2012 dog 627 000 människor globalt av malaria och världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 207 miljoner fall förekom samma år. Malarias största hot ligger i att sjukdomen, som sprids av myggor, kan mutera och bli resistent.

Sjukdomen har redan muterat två gånger och hotar att göra så en gång till. Enligt Patrick Kachur, epidemiolog och chef för malariadivisionen på CDC (Centrum för sjukdomskontroll och förebyggande) kan ”den massiva globala ansträngningens effekter, som kom fram med effektiva malariamediciner och preventiva åtgärder och räddade mer än 3 miljoner liv under det gångna årtiondet, kan omintetgöras” i det fall att sjukdomen tar sig från sydöstra Asien till Afrika.

I maj 2014 medgav världshälsoorganisationen WHO att ”trots omfattande reglerande åtgärder och substantiella framsteg, förblir monoterapi (dvs. användningen av en enda typ av medicin) i form av oralt Artemisin tillgängligt i många länder. WHO har uppmanat till intensifierade åtgärder för att eliminera användningen av dessa vårdåtgärder. Men trots detta verkar det som att malariaparasiten redan hunnit mutera i vissa delar av sydöstra Asien.

År 2014 kommer en halv miljon människor runtom i världen att dö som ett resultat av malaria. Även om världens ansträngningar för att bekämpa ebolaviruest måste fortsätta, får det internationella samfundet inte glömma bort att adressera det allvarliga hot resistent malaria utgör.

Källa: IRIN News

Tidigare artiklar:
UNICEF delar ut myggnät i Sierra LeoneSista stinget för malaria?