FN:s generalsekreterare: Se den positiva kraften i migrationen

Om vi tar vara på migrationen kan vi tillsammans nå globaliseringens tredje fas, där fler människor än någonsin kan ta del av världens tillgångar. Men regeringarna har varit långsamma med att inse vilken nytta de kan ha av flyttrörelserna, skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Igår inledde FN sitt första forum för migration och utveckling. 800 delegater från mer än 140 länder samlades till forumet i Bryssel. Det är inget nytt att vi lever i en globaliserad värld. Men det faktum att globaliseringen nu är inne i sin andra fas är mer okänt. Den andra fasen: Mobilitetens tid.

Under det inledande stadiet då varor och kapital kunde börja röra sig fritt var det i första hand industriländerna och deras handelspartners så som Kina och Indien som drog nytta av globaliseringen. Nu, under den andra fasen, rör sig allt fler människor allt intensivare. Man söker nya möjligheter och ett bättre liv. Samtidigt kan migranterna skynda på utvecklingen i de fattigare länderna och minska de orättvisor som är typiska för vår tid.

År 2006, skickade världens emigranter 264 miljarder dollar hem till sina familjer, det motsvarar tre gånger all internationell hjälp. I vissa länder är familjerna beroende av dessa pengar för att överleva. 30 procent av Moldaviens bruttonationalprodukt utgörs av emigranters penningförsändelser, på Haiti är siffran 21 procent. Filippinerna tar emot 12 miljarder hemsända dollar varje år, fyra gånger summan av de direkta internationella investeringarna. Dessa försändelser finansierar hälsovård, undervisning och små företag i utvecklingsländerna.

Den globala ekonomin mår bra av att människor rör på sig. Om ett sjukhus i London behöver vårdpersonal kan det rekrytera folk från Ghana eller Sierra Leone. Om Google söker nya programmerare vänder sig företaget ofta till Indien. Hittills har dessa flyttrörelser huvudsakligen gagnat de rika länderna medan utvecklingsländerna fått se välutbildade unga människor lämna landet. Men vi har i dag allt mer kunskap om hur vi skall arbeta för att migrationen skall gynna alla.

Regeringarna har varit långsamma med att inse vilken nytta de kan ha av flyttrörelserna. I stället har den illegala invandringen ökat, kriminella organisationer har fått fotfäste, de sociala spänningarna har ökat och medborgarna tappar tron på sina regeringar.
Stora flyttrörelser har ägt rum även tidigare. I början av 1900-talet var omkring 3 procent av världens befolkning på vandrande fot. 100 år senare är siffrorna ungefär desamma. FN uppskattar att det i dag finns 191 miljoner internationella migranter. Och antalet växer, enligt en ny rapport från OECD låg den årliga permanenta inflyttningen till industriländerna år 2005 på omkring 10 procent.

Internets påverkan
I dag rör sig människor snabbt och enkelt tack vare billiga transportmedel. Internet, billiga telefonsamtal och satellit-tv gör det möjligt att hålla kontakten med hemmet och snabba transaktioner gör att intjänade pengar kan överföras ögonblickligen.
Globaliseringen har även förändrat arbetsmarknaderna radikalt. De ekonomiska orättvisorna kombinerat med naturkatastrofer och kriser driver på flyttrörelserna. Allt detta gör att vår tidsålder med rätta kan kallas Mobilitetens tid.

Överföringar blev billigare
Förändringar och nya lösningar kan användas för att minska fattigdomen och orättvisorna. Emigranternas penningförsändelser är bara ett exempel. Ännu för något år sedan tvingades emigranterna betala enorma summor för transaktionerna. Men regeringar, den privata sektorn och samhället gick samman för att få ner dessa kostnader och lyckades driva fram nya och billigare sätt att överföra pengar.

I september 2006 arrangerade FN sitt första toppmöte med fokus på migrationsfrågor. Många väntade sig bitska diskussioner mellan utvecklings- och industriländerna men i stället blev det ett konstruktivt utbyte av åsikter och idéer. Denna positiva erfarenhet gjorde att länderna välkomnade dåvarande generalsekreteraren Kofi Annans förslag att skapa ett globalt forum for migration och utveckling. Det första forumet inleds nu på måndag i Bryssel, med 800 delegater från mer än 140 länder. Det är ett första steg för att ta tillvara de möjligheter som migrationen för med sig.

Kräver tolerans
De internationella flyttningsrörelserna har även negativa följder, det kan vi inte bortse från. Men det globala migrationsforumet ger en möjlighet att diskutera problemen på ett mångsidigt och proaktivt sätt så att alla inser vilka fördelar migrationen kan ha. För att nå dit behövs tolerans, förståelse, utbildning och ömsesidig respekt för kulturella olikheter.
Migration kan utgöra en enorm, positiv kraft. Om vi tar vara på det vi vet och inleder en rationell och framåtsträvande diskussion kan vi tillsammans nå globaliseringens tredje fas.
Fasen där fler människor än någonsin tidigare kan ta del av världens tillgångar.

Ban Ki-moon
FN:s generalsekreterare

Mera information om forumet: http://www.gfmd-fmmd.org/