Förlossningen – livets farligaste ögonblick

Newborn UN Photo Albert González Farran

Newborn UN Photo Albert González Farran

26.2.2014 – År 2000 undertecknade samtliga FN:s medlemsstater tusenårsmålen, med vilka man bl.a. kom överens om att minska barnadödligheten. 700 dagar innan målet skall nås har barnadödligheten tagit fel riktning, enligt en ny rapport av Rädda Barnen.

Varje år är det 2,2 miljoner barn som inte överlever dagen de föds. 99 % av dessa dödsfall sker i det globala syd.

”Under min förra graviditet hade jag hög feber dagarna före förlossningen. Jag var svag, men hade inte pengar till ett läkarbesök. Jag var orolig för mitt barn”, säger Pooran från Pakistan i rapporten.

Pakistan ligger överst på listan för högsta barnadödlighet, med hela 200 000 dödsfall per år. Den kritiska bristen på tillgång till kvalificerade hälsovårdare utgör en avgörande orsak till de höga siffrorna.

Omkring 40 miljoner mammor tvingas varje år föda sina barn utan hjälp av kvalificerad hälsovårdspersonal eller barnmorskor. Det finns även ett klart sammanhang mellan social tillhörighet och tillgång till hälsovård. Ju fattigare du är, desto farligare är det att både ge – och få – liv.

I de nordiska länderna är verkligheten mycket annorlunda. Vi toppar statistiken med Norge som etta och Sverige och Finland tätt inpå.

”Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är oacceptabelt att det är en så ojämn tillgång till kompetenta hälsovårdare. Alla barn har rätt till liv och hälsa, så det är ett helt klart brott mot de mänskliga rättigheterna då ett barn inte får tillgång till hälsovård då det föds”, säger generalsekreteraren för Rädda Barnen Norge, Tove Wang, i en intervju med norska Dagbladet.

UNICEF-chefen Anthony Lake preciserar att en rättighetsbaserad approach i arbetet för att reducera barnadödligheten inte nödvändigtvis är kostnadskrävande. Med enkla och rimliga åtgärder före, under och efter födseln kan dödligheten bland nyfödda mer än halveras. ”Vi har alla verktyg som krävs för att förebygga spädbarnsdödlighet. Det som krävs nu är handling.”