IKEA ger miljardstöd till UNICEFs arbete

Svenska möbeljätten IKEA utökar sitt stöd till FN:s barnfond UNICEF med 422 miljoner kronor, 48 miljoner dollar.

IKEA stödjer UNICEFs arbete för barns rättigheter i flera länder världen över och är nu, med sitt utökade stöd, UNICEFs största företagsgivare och ger totalt 1,6 miljarder kronor mellan åren 2000 och 2015.

De 422 miljoner kronor som IKEA nu skänker går till UNICEFs arbete i Indien för att förbättra överlevnad och hälsoförhållanden för miljontals kvinnor och barn i några av Indiens mest utsatta regioner.

Samarbetet mellan UNICEF och IKEA har under det senaste årtiondet utvecklats till att bli ett långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till hälsovård, utbildning och skydd för miljontals barn och kvinnor, inte bara i Indien utan också i andra länder i Asien, Afrika och centrala och östra Europa.

Läs mera på UNICEF Sverige

Läs pressmeddelandet på engelska.