Kriserna svenskarna glömde

CAR

CAR

25.10.2012 – Läkare Utan Gränser har idag utgett en rapport som visar att flera stora humanitära kriser har gått svenskarna förbi. Frågan är nu: varför vet man så lite när så många lider så mycket?

– Det ingår i vårt uppdrag att öka medvetenheten om pågående humanitära kriser och genom den här rapporten vill vi väcka en debatt om hur vi kan ge kriserna och människorna som drabbas av dem den uppmärksamhet de förtjänar, säger generalsekreterare Johan Mast.

Centralafrikanska republiken

Rapporten visar bland annat att den omfattande krisen i Centralafrikanska republiken har gått svenskarna förbi. Dödligheten på vissa platser i landet är bland de högsta Läkare Utan Gränser sett under de senaste åren och ligger långt över gränsvärdena för vad som brukar känneteckna en humanitär kris.

De flesta har också missat Jemen, där en mycket stor del av landets befolkning är i behov av humanitär hjälp. Personalen på plats i Jemen vittnar om hur våld och osäkerhet hindrar människor från att söka livräddande vård.

Medvetenhet räddar liv

Samtidigt är kännedomen hög kring ett antal andra kriser, exempelvis de i Syrien och Somalia.  

En del av förklaring till detta är enligt rapporten mediernas bevakning. I rapporten framgår ett tydligt samband mellan vilka kriser svenskarna känner till och hur medierna har rapporterat kring dem.

– Som en medicinsk humanitär organisation kan vi inte acceptera att människor lider och dör i det tysta och vi är övertygade om att ökad medvetenhet kan rädda fler människoliv. Därför har medier också ett ansvar att ha en så heltäckande bevakning som möjligt, avslutar Johan Mast.

Källa: Läkare Utan Gränser.