”Ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra.”

”Ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra”, sade FN:s generalsekreterare António Gutteres i sitt tal vid årets allmänna debatt. Han kritiserade den så kallade ”vaccinationsnationalismen”, där rika länder köper stora mängder vacciner.

Medan medborgare i höginkomstländer uttrycker en växande motvilja att ta de vacciner som staterna har spenderat miljarder på, är det för närvarande troligt att majoriteten av befolkningen i låg- och medelinkomstländer inte kommer att erbjudas alls.

Rika ekonomier lagrar vaccin, vilket gör att priserna stiger. Detta gör det nästan omöjligt för låg- och medelinkomstländer att köpa tillräckligt med doser för att bygga upp nationell flockimmunitet – än mindre skydda de mest utsatta.

Ojämn tillgång till vaccination är inte bara orättvist – det är också inte effektivt. Vi har sett att viruset – trots våra ansträngningar – inte bryr sig om nationella gränser. Och om vi lämnar några efter, kommer vi aldrig att lyckas bekämpa ner pandemin.

Covax är ett internationellt vaccinationsprogram som syftar till att säkerställa effektiv och lika vaccintäckning över hela världen.

Rika länder lagerför vacciner

Enligt ett forskningsprojekt vid Duke University angående distributionen av vaccin kommer vi inte att ha tillräckligt med vaccinationsdoser förrän 2023 eller 2024 för att täcka hela världens befolkning.

Samtidigt bekräftar forskningsprojektet att höginkomstländer hamnar vacciner – även innan de godkänns på marknaden. Det lämnar låg- och medelinkomstländer med en försvinnande liten del av kakan.

För närvarande håller till exempel Kanada tillräckligt med doser för att vaccinera sin befolkning fem gånger om; Storbritannien och EU har nästan tillräckligt med doser för att vaccinera sina befolkningar tre respektive två gånger; medan USA har en bekräftad vaccinationstäckning på 169 procent och förhandlar fram avtal som skulle leda till en täckning på 443 procent, vilket innebär att den enskilda amerikanen skulle kunna vaccineras nästan 4,5 gånger om.

Forskningsprojektet innehåller inte data om vacciner som Kina och Ryssland har förvärvat, eftersom båda länderna har utvecklat statligt ägda vaccinationsprogram och produktionskedjor, och deras vaccinköp är mindre transparenta.

Covax: tillgång till vacciner för alla

Covax är ett partnerskap mellan Världshälsoorganisationen (WHO), International Vaccination Organization, GAVI och CEPI, en internationell koalition mot epidemier.

Covax strävar efter att köpa cirka två miljarder doser fram till 2021 för att distribueras mellan individer i riskzonen runt om i världen. På längre sikt måste Covax se till att minst 20 procent av världens befolkning vaccineras. Medlemsstater som vill öka den nationella vaccinationstäckningen får själva köpa vacciner för detta ändamål.

Enligt en studie från mars kommer den gemensamma Covax-metoden för vaccination att leda till färre dödsfall än konkurrenssättet, där staterna själva köper vacciner och rika länder monopoliserar doserna.

Studien drog slutsatsen att ett vaccin som är 80 procent effektivt skulle förhindra 61 procent dödsfall om det fördelades mellan länder baserat på deras befolkningsstorlek. Som jämförelse skulle endast 33 procent av alla dödsfall i Covid-19 förhindras om rika länder fick lagra vacciner.

Behov av finansiering

Enligt forskningsprojektet från Duke University har Covax för närvarande 700 miljoner doser. Det är mindre än hälften av vad EU har köpt (nästan 1,6 miljarder doser). Covax behöver fortfarande 1,3 miljarder doser för att nå de 2 miljarder som behövs för att initialt vaccinera vårdpersonal och utsatta befolkningar runt om i världen.

I mitten av november hade Covax fått mer än 2 miljarder dollar i stöd för att säkra vacciner i låg- och medelinkomstländer. Vaccinationsprogrammet saknar fortfarande 5 miljarder dollar för att nå sina 2021-mål.

Det är avgörande att Covax får nödvändig finansiering för ”ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19