Internationella dagen för lärare 2012

5 Oktober 2012 – Hade du – eller har du – en lärare med den där speciella gåvan att få vilken tråkig aspekt som helst av ett ämne att låta superintressant? Skatta dig själv lycklig i så fall!

Idag, vare sig innehavare av denna gåva eller ej, arbetar lärare världen över alltför ofta antingen underuppskattade, underbetalda eller till och med utan lön. Temat för den internationella dagen för lärare är ”Take a stand” eller ”ta ställning”, och målet för UNESCO, den Internationella arbetsorganisationen ILO, UNICEF och Education International (EI) är att uppmärksamma människor på den viktiga roll som lärare spelar världen över.

Att ta ställning för läraryrket är att belysa vikten av träning, professionell utveckling och tryggandet av lärarnas rättigheter.

Överallt i världen ger en grundutbildning av god kvalitet hopp för en bättre framtid och en bättre levnadsstandard. Men en god utbildning kan inte uppnås utan kompetenta och motiverade lärare.

”Vi uppmanar omvärlden att erbjuda lärare en uppbackande omgivning, en bra träning och utbildning samt säkerhetsmekanismer för att trygga lärarnas rättigheter och skyldigheter. Vi förväntar oss mycket av lärarna – och de, i sin tur, har rätt att förvänta sig lika mycket av oss”, sade Irina Bokova, generaldirektör för UNESCO, i sitt uttalande.

Lärarna är en av de många faktorer som bidrar till att ett barn fullföljer sin skolgång. Lärarna hjälper oss att tänka kritiskt, processera information från olika källor, arbeta i grupp, tackla problem och göra informerade, väl grundade, beslut.

Läraryrkets status har sjunkit hotfullt i många delar av världen trots den viktiga roll de spelar för vårt samhälle. Den internationella dagen för lärare vill höja denna status, inte bara för lärarnas och elevernas bästa, men även för att tillkännage den roll de spelar för att bygga en bättre framtid.