Generalsekreterarens budskap på FN:s befolkningsdag 11 juli

Samtidigt som vi genomlever en av de värsta ekonomiska kriserna på en lång tid måste vi finna sätt att fortsätta arbetet för att uppnå millenniemålen. Det bästa sättet att göra det är att fokusera på temat för årets befolkningsdag – att investera i kvinnor och flickor.

Då budgetar stramas åt riskerar krisen att omintetgöra det arbete som gjorts för att förbättra människors hälsa och minska fattigdomen. Då hushållens inkomster minskar är risken större för att flickorna i familjen avbryter sin skolgång, då vinsten minskar är det mer sannolikt att kvinnor förlorar sina jobb och inkomstkällor och då hälsovårdsystemen blir lidande tvingas kvinnor föda barn utan nödvändig service. Redan före den ekonomiska krisen dog en kvinna under förlossning varje minut, nästa alla dessa i utvecklingsländer där krisen nu skapat ännu större fattigdom.

Att investera i flickors skolgång ger resultat. Flickor som går i skola kommer sannolikt att tjäna mer pengar och få bättre jobb, få färre och mer välmående barn och säkrare förkrossningar.

Investeringar i kvinnors hälsa, speciellt den reproduktiva hälsan, räddar inte bara livet på en halv miljon mammor varje år, men genererar även 15 miljarder dollar i produktivitet. Låt oss i år, då vi uppmärksammar 15- årsdagen av förenta nationernas konferens om population och utveckling, intensifiera vårt arbete för att nå universell tillgång till reproduktiv hälsa före år 2015.
 
På denna befolkningsdag uppmanar jag alla beslutsfattare att säkra kvinnors möjlighet att tjäna sitt uppehälle, att låta sina döttrar gå i skola och ha tillgång till information och tjänster gällande reproduktiv hälsa, bland annat frivillig familjeplanering. Låt oss tillsammans främja kvinnors och flickors rättigheter så att de kan blir produktiva medlemmar samhället och bidra till den ekonomiska återhämtningen och tillväxten. Det är den bästa investeringen vi kan göra idag och alla dagar.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

Foto: UN Photo