Nordiskt gensamarbete presenteras på FN konferens

Klimatförändringarna hotar den globala livsmedelssäkerheten – viktiga kulturväxter riskerar att utplånas i takt med exempelvis torka och översvämningar. De nordiska länderna bidrar på många sätt till att främja livsmedelssäkerheten, bland annat genom ett hållbart nyttjande och bevarande av genresurser.De nordiska länderna samarbetar exempelvis med genbanker i Afrika och Centralasien och driver säkerhetslagret för frön på Svalbard. Frön från en stor del av världens länder har redan sänts till Svalbard för lagring. 

Bland annat det här arbetet, som pågår inom ramen för Nordiska ministerrådet, presenteras på FN:s årliga konferens om hållbar utveckling i New York i maj.

Nordiska ministerrådet och NordGen, den nordiska institutionen för gensamarbetet, arrangerar den 13 maj ett evenemang i FN-byggnaden där de nordiska lösningarna visas fram. I evenemanget deltar nordiska och internationella experter på området, bland annat från FAO, Worldwatch Institute och the Global Crop Diversity Trust.

-Ett centralt mål för Norden är att främja livsmedelssäkerheten inom jordbruket genom bevarande och hållbart nyttjande av genetiska resurser, skriver Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, i en artikel som bland annat publicerats på en FN-relaterad klimatsida. 

Den sjuttonde FN-konferensen om hållbar utveckling (CSD-17) ordnas i New York 4-15 maj. Konferensen fokuserar i år på bland annat Afrika, lantbruk och ökenspridning.

 Läs mera på den nordiska CSD-17 webbsidan
Källa: Norden.org