Generalsekreterarens budskap på Världslivsmedelsdagen 16 October

Rätten till mat är en mänsklig rättighet. Men trots detta lider 854 miljoner människor av kronisk hunger och siffran har bara ökat sedan början på detta årtusende. I en värld av överflöd är detta oacceptabelt.

Temat för årets Världslivsmedelsdag är rätten till mat. Vi måste låta dessa 854 miljoner människor får en röst och vi måste arbeta för deras rätt till mat. Vi måste inse vilken betydelse vi människor har för att utrota fattigdom och hunger och vi måste se sambandet mellan utveckling, mänskliga rättigheter och säkerhet.

Rätten till mat står nedskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och rätten har stärkts genom olika nationella och internationella lagar. Vid Världslivsmedelskonferensen “World Food Summit“ och i Millenniedeklarationen har dessutom världens ledare gett löften om åtgärder. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har tagit fram praktiska riktlinjer och rekommendationer som skall hjälpa oss förverkliga de juridiska och politiska löftena.

Men trots allt detta går processen för att utrota hunger långsamt. Vi måste göra mycket mera för att varje människas integritet och rättigheter skall stå i fokus för vårt arbete. I tillägg till det vi redan gör, måste vi se till att fler deltar i arbetet och att alla har möjlighet att delta, vi måste se till att processen är öppen och rättvis och att vi respekterar alla människors värdighet och rättssäkerhet.

Den nödvändiga kunskapen och de nödvändiga resurserna och verktygen för att alla skall ha rätt till mat finns redan. Låt oss på Världslivsmedelsdagen använda dessa för att förvekliga denna rättighet.

Ban Ki-moon, FN.s generalsekreterare

Mera om FAO och Världslivsmedelsdagen.