Biståndet når inte de allra fattigaste

Aftonbladet: Under den borgerliga regeringen har fattigdoms­bekämpning fått en allt mer undanskymd roll. Allt mindre av svenskt bistånd når de fattigaste.

Förändringen syns tydligt i hur regeringen styr bistånds­myndigheten Sida. I de fyra senaste regleringsbreven för Sida som den borgerliga regeringen lämnat ifrån sig förekommer orden fattig och fattigdom endast vid nio tillfällen. Det kan jämföras med den tidigare regeringen. I de fyra sista regleringsbreven som den socialdemokratiska regeringen lämnade ifrån sig förekom samma ord vid sammanlagt 49 tillfällen. 1,2 miljarder människor lever fortfarande i extrem fattigdom. Vi skulle kunna bli generationen som utrotar fattigdomen på jorden men då krävs en bred utvecklingspolitik som sätter just fattigdomsbekämpningen i centrum.