A-Ö Webbindex

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Mer än 1 miljard människor världen över har en funktionsnedsättning, och antalet växer. Idag uppmärksammas internationella dagen för personer med funktionsnedsättning och temat är innovation.

Antalet människor med icke-smittsamma sjukdomar ökar, men också det antal personer som lever längre och åldras med funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättning möter många ojämlikheter angående hälsa när de försöker få tillgång till den vård de behöver och påverkas mer av nödsituationer än befolkningen i allmänhet.

Temat i år är ”Transformativa lösningar för inkluderande utveckling: innovationens roll för att främja en tillgänglig och rättvis värld”. Det årliga firandet av den internationella dagen för personer med funktionshinder den 3 december instiftades år 1992 genom FN:s generalförsamlings resolution. Uppmärksamheten syftar till att främja förståelse för funktionshindersfrågor och mobilisera stöd för personer med funktionsnedsättningar och deras värdighet, rättigheter och välbefinnande.

Fokus på innovation

”Hörnstenen i detta samarbete måste vara det aktiva deltagandet av personer med funktionsnedsättning i deras fulla mångfald, och deras fullständiga inkludering i alla beslutsprocesser”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres. Det globala firandet 2022 för att fira den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning kommer att handla om det övergripande temat innovation och transformativa lösningar för inkluderande utveckling, och i tre olika interaktiva dialoger täcker följande tematiska ämnen: Innovation för att inkludera sysselsättning, innovation som minskar ojämlikhet och innovation inklusive utveckling som sport.

Dela policyfrågor

Mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets tre fokusområden för samverkan kring funktionshinder. Arbetet med att implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har hög prioritet. Genom ministerrådets handlingsplan har Nordiskt välfärdscentrum fått i uppdrag att samla kunskap och nätverk om hur konventionen implementeras i länderna, inklusive Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska handikappsamarbetet bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ökat kunskapsutbyte i hela regionen och nära samarbete i handikappolitiska frågor. Detta inkluderar ett rådgivande organ och en handlingsplan med tre fokusområden: Mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och rörelsefrihet. Parallellt med detta arbetar Nordiska ministerrådets sekretariat för att systematiskt öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till och inom Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets verksamhet.

Visste du?

Av den miljard personer med funktionsnedsättning som finns bor 80% i utvecklingsländer.

Uppskattningsvis 46% av äldre personer i åldern 60 år och äldre är personer med funktionsnedsättning.

En av fem kvinnor kommer sannolikt att uppleva funktionshinder i sitt liv, medan vart tionde barn är ett barn med funktionsnedsättning.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19