Effektiv lagstiftning hjälper till att reducera e-cigaretter i Finland

FOTO: Paweł Czerwiński/Unsplash

Ett ökat problem för många nationella folkhälsomyndigheter de senaste åren har varit att reducera användningen av tobak utan att det leder till en ökning av antalet e-cigaretter. Siffror från Finland visar nu att detta är möjligt. 

E-cigaretter har tagit den globala marknaden med storm. Enligt marknadsundersökningar som utförts av Euromonitor ökar e-cigarettindustrin i värde från år till år och år 2019 var den värd hela 19,3 miljarder dollar. År 2018 fanns det 41 miljoner e-cigarettanvändare i världen, och detta antalet har nog bara ökat de senaste två åren. Över hela Europa har nationella folkhälsomyndigheter kämpat mot att användningen av e-cigarretter ska spridas, då man har sett att människor med nikotinberoende ganska enkelt byter ut tobak mot e-cigaretter.

Finland går emot trenden

Finland har där emot gjort saker annorlunda. För tjugo år sedan använde nästan en fjärdedel av alla finnar tobak dagligen. År 2018 var det bara 14 procent. Samtidigt såg man inte en ökning i antal av e-cigarrettanvändare. De positiva siffrorna är tack vare den finska e-cigarettlagen som utformades av landets hälso- och socialdepartement.

– Finland var det första landet i världen som skrev in ett mål om att avskaffa användningen av tobak i lagstiftningen, berättar dr. Meri Paavola, en av personerna bakom e-cigarettlagen, och hänvisar till den finska tobakslagen från 2010 som hade som mål att avskaffa användning av alla tobaksprodukter innan 2040.

FOTO: CDC/Unsplash

– År 2016 blev lagen utvidgad till att täcka alla nikotinprodukter. I praktiken innebär det att avsluta marknadsföringen av skadliga produkter. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur både tobak och nikotin är beroendeframkallande, säger Paavola.

Finland införde banbrytande regler för försäljning av e-cigaretter. Det blev förbjudet att sälja nikotin med smaksättning, att göra reklam för produkterna, att visa fram produkterna i fönstren eller att skicka dem via post till användare. Det infördes också en åldersgräns för hur gammal man kan vara innan man köper e-cigaretter. Genom snabba åtgärder och stränga regler har Finland upplevt en reduktion av traditionella rökvanor utan att se en ökning av e-cigaretter.

Sårbara grupper i hjärtat av politiken

– Lagstiftningen är en väldigt viktig åtgärd för att skydda sårbara grupper mot e-cigaretter, förklarar Paavola, – Till exempel e-cigaretter med sötad smak som riktar sig mot barn och unga.

Enligt tobakslagen är det endast tillåtet att sälja e-cigaretter med tobakssmak i Finland.

31 maj markerar FN Internationella dagen mot tobak. Årets fokus är att skydda barn och unga från nikotinberoende. E-cigaretter är inte ofarliga eftersom de innehåller nikotin som kan ha långvariga skador på hjärnan i utvecklingsstadiet. Ungdomar som använder e-cigaretter regelbundet riskerar att utveckla ett livslångt nikotinberoende. Att skydda unga är därför hjärtat av Finlands tobakslag, särskilt vad gäller e-cigaretter, om reklam blir riktade direkt mot de unga.

Att minska e-cigarettanvändning hos barn är viktigt för att förhindra nikotinförgiftning. Det är möjligt att vissa smaker i sig själva kan skada hälsan, något som visar hur viktigt det är att inkludera smakförbud i åtgärderna mot e-cigaretter.

Det är viktigare än någonsin att möta nikotinindustrins innovativa marknadsföringsstrategier med kreativ lagstiftning.

Finlands lagstiftning har ett ambitiöst mål. Innan 2030 önskar de att reducera antalet nikotinanvändare till fem procent av befolkningen. I år blev tobakslagen reviderad igen för att se till att lagstiftningen ligger före i utvecklingen och skyddar alla finnar mot den skadliga tobak- och nikotinindustrin.