Internationella översättningsdagen: Språk bygger broar

FN:s generalförsamling har beslutat att den 30 september är den internationella dagen för tolkning och översättning. Dagen ger en möjlighet att hylla språköversättare som spelar en viktig roll i att skapa vänskapliga relationer mellan människor från olika nationer och bakgrund genom att bygga dialog, förståelse och samarbete samt delta i utvecklingen och stärkandet av världsfred och säkerhet.

Ett datum av religiöst ursprung 

Den 30 september firas bibelöversättaren Hieronymus, som anses vara översättarnas

En pojke som sitter i en säng med Bibeln uppslagen framför sig
Bibeln är idag världens mest översatta bok och har översatts till mer än 3 350 språk. Foto: Samantha Sophia/Unsplash

skyddshelgon. Hieronymus var en präst i det som idag utgör nordöstra Italien och Slovenien som är känd för sina ansträngningar att översätta det mesta av Bibeln till latin från de grekiska manuskripten i Nya testamentet. Han översatte också delar av det hebreiska evangeliet till grekiska. Hieronymus var av illyrisk härkomst och hans modersmål var illyriskt. Han studerade latin i skolan och var skicklig i grekiska och hebreiska, vilket han lärde sig från sina studier och resor. Jerome dog nära Betlehem den 30 september 420.

Mer än 7100 språk 

Man har nyligen kommit fram till att det finns mer än 7 100 olika språk. Det är siffran som forskningsprojektet Ethnologue arbetar med, men det finns fortfarande beräkningar som visar allt från 6 000 till 7 500 språk, bland annat för att folk är oense om vad som kan klassas som språk och inte olika dialekter. Ändå är bara 23 språk modersmålet för mer än hälften av världens befolkning, och det uppskattas att cirka 96% av världens språk talas av endast 4% av världens befolkning.

En grupp barn som står vid en väg och ser glada ut
Papua Nya Guineas barn skulle ha många språk att lära sig om de skulle kommunicera med alla människor i sitt eget land på deras modersmål. Foto: Vika Chartier/Unsplash

Papua Nya Guinea är det land i världen som har flest lokala språk. Bara här talas idag mer än 800 olika lokala språk, eller knappt 12% av det totala antalet språk i världen. Det är siffrorna för ett land som har knappt 9 miljoner invånare, eller bara 0,11% av världens totala befolkning. I länder som detta finns det därför ett stort behov av att människor lär sig ett andraspråk så att de kan interagera med människor i sitt eget samhälle, vilket i sin tur kommer att minska skillnader i befolkningen och bidra till att minska konflikter mellan olika etniska grupper.

Språk och översättning i FN 

FN har idag gjort sex olika språk till sina officiella språk för att öka interaktionen mellan människor från olika delar av världen. Dessa språk är engelska, spanska, franska, arabiska, ryska och kinesiska. Med 193 medlemsländer är FN en av världens största arbetsgivare av

Vägen fram till en byggnad kantad av olika flaggor
FN:s kontor i Geneve (UNOG) är ett av fyra större kontor där flera av specialbyråerna samverkar. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré

översättare. Det finns flera hundra anställda översättare på FN-kontoren i New York, Genève, Wien och Nairobi samt FN:s regionala kommissioner i Santiago, Genève, Beirut, Addis Abeba och Bangkok. Dokumenten som översätts är av många slag och täcker FN:s uppgifter som omfattar fred & säkerhet, mänskliga rättigheter, hantering av klimatförändringar och utveckling.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19