A-Ö Webbindex

Internationella sjöfartsdagen 

Torsdagen den 29 september är den Internationella Sjöfartsdagen. Årets tema är ”Ny teknik för grönare sjöfart”, vilket speglar en grön omställning av sjöfartssektorn för en hållbar framtid. Det ger möjlighet att fokusera på vikten av en hållbar sjöfartssektor och behovet av att bygga en bättre och grönare sektor i världen efter pandemin.

Behovet av digitalisering och automatisering 

Sjötransport står för mer än 80 procent av den globala handeln till människor och samhällen över hela världen. Kriget i Ukraina såväl som Black Sea Grain-initiativet har påmint oss om sjöfartens avgörande roll för att distribuera mat i världen. Dessutom förväntas utsläppen från sjöfarten öka med 250 procent till 2050 från 2008 års nivåer såvida inga samordnade åtgärder vidtas. Detta innebär att myndigheter och privata företag måste samarbeta för att utnyttja innovativ teknologi som digitalisering och automatisering. Detta måste göras genom att främja en rättvis övergång som även innefattar utvecklingsländer samt möjligheten att främja förnybar energi och alternativa bränslen.

De fartyg som kommer att sjösättas under detta decennium definierar huruvida sjöfartssektorn kommer att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Sjöfarten är den mest effektiva och kostnadseffektiva metoden för internationella transporter när det gäller de flesta varor. Främjandet av hållbar sjöfart och hållbar sjöfartsutveckling är en av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) huvudprioriteringar även i år. För att vidta åtgärder ordnar IMO:s högkvarter i London ett två dagar långt hybridforum för IMO-UNEP-Norway Innovation 2022. Forumet kommer att fokusera på att möta utvecklingsländernas specifika behov och är också kopplat till temat IMO World Maritime Day i år.

Stöd för målen för den europeiska gröna given

Årets tema för European Maritime Day (EMD) 2022 var Hållbar blå ekonomi och grön återhämtning. EMD är ett årligt tvådagarsevenemang och hölls den 19:e och 20:e maj i Italien. Virginijus Sinkevičius, miljökommissionär, fungerade som värd för evenemanget och gav de närvarande möjligheten att samarbeta och hitta lösningar för att nå målen för de europeiska gröna avtalen. I år samlade evenemanget 1550 deltagare med syfte att engagera sig med specialister och experter på området för att arbeta tillsammans över alla sektorer. Du kan läsa mer här och på EU-kommissionens webbplats.

Norden – mest hållbart i världen år 2030

I april ordnades också en nordisk konferens för att stödja den gröna omställningen till hållbar havsekonomi. Norden har som mål att bli ”den mest hållbara och integrerade regionen i världen” år 2030. På konferensen lyftes det fram att det för att förverkliga visionen behövs åtgärder för att stärka hållbarheten i hav och industri relaterad till hav. Detta skulle bland annat kräva IMO:s ambitiösa mål och mer betydande investeringar inom sektorn såsom innovation, utveckling, nollutsläppssjöfart samt samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Du kan hitta mer information om konferensen här. Läs mer om Internationella Sjöfartsdagen här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19