Internationella språkåret 2008: Spåken har betydelse

I maj 2007 utsåg FN:s Generalförsamling år 2008 till det internationella språkåret. Året koordineras av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Organisationen uppmanar regeringar, FN organisationer, frivilligorganisationer, utbildningsinstitutioner och andra grupper att arbeta för att lyfta fram språkens betydelse och skydda dem.

Ett budskap av Koïchiro Matsuura, UNESCOs generaldirektör, inför året finns här.