A-Ö Webbindex

En värld utan bin är en värld utan mat

Världens bin hotas av utrotning. Även människor hotas när bina försvinner. Denna lilla insekt bidrar på ett ovärderligt sätt till livsmedelsproduktionen över hela jorden. En minskning av antalet bin kommer leda till sämre skördar och osäkerhet i livsmedelsförsörjningen. Den 20:e firar FN Världsbidagen för att uppmärksamma binas och andra pollinatörers roll för ekosystemen.

Tillsammans med andra pollinatörer, som till exempel fjärilar och kolibrier och fladdermöss, är bin nödvändiga för produktionen av mat och därmed människans överlevnad. Pollineringen är oerhört viktig för matproduktionen men även för bönders försörjning och den biologiska mångfalden.

Det är till och med så att 75 procent av världens livsmedelsgrödor och 35 procent av jordbruksmarker är beroende av pollinatörer för att skydda ekosystemen.

Bin i en bikupa
Foto: Boba Jaglicic/Unsplash.

På väg att utrotas

Enligt forskarna är ungefär en tredjedel av alla världens bin och fjärilar på väg att försvinna helt. Om utvecklingen fortsätter finns risk att vi inte längre kan pollinera viktiga grödor som till exempel nötter, frukt och grönsaker. Konsekvensen blir att kosthållningen kan begränsas och bli obalanserad, därmed kan folkhälsan påverkas i stor utsträckning.

Intensivt jordbruk, giftiga bekämpningsmedel, överbefolkning, urbanisering, avsaknad av blomsterängar, skogsskövling och klimatförändringar är alla faktorer som ökar påfrestningarna på jordens pollinatörer. Bönder har sett stora vinster och ökade skördar när jordbruket anpassas till pollinatörerna. Ett exempel är UNDP:s kampanj Buzzing with life.

Försvinner bina skulle det leda stora ekonomiska förluster. Det är viktigt att förstå att de ekosystemtjänster som bin bidrar med uppgår till ett enorm ekonomiskt värde. Att skydda våra bin är upp till oss alla, konsumenter, producenter och beslutsfattare.

Behovet av hållbart jordbruk

Biodlare som tittar i bikupan
Foto: Annie Spratt/Unsplash

Det är viktigt att stötta och ha ett varierat jordbruk. Då ökar den biologiska mångfalden vilket gynnar bina. Samtidigt är hållbart jordbruk och trädgårdsskötsel utan starka bekämpningsmedel viktigt för att skydda dessa värdefulla insekter.

Att stötta lokala bikupor och biodlare som tillverkar rå honung gynnar bisamhällen. Det kan räcka med att ha en vattenskål ute som de kan dricka från eller plantera varierande blomstersorter i trädgården. Andra större insatser handlar om beslutsfattande åtgärder som skyddar och hjälper världens bin.

Den 20:e maj firar Förenta nationerna Världsbidagen genom att sprida information om deras betydelse för mänskligheten och hur vi kan hindra att de utrotas. För en värld utan bin är en värld utan mat.

Relaterade artiklar

Världsbidagen 2020

Skydda valarna för att skydda planeten

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19