FN toppmöte i Istanbul enas om ökat stöd till minst utvecklade länderna

alt

altFN-toppmötet om världens minst utvecklade länder – de så kallade MUL-länderna (på engelska LDC-countries, Least Developed Countries) avslutas idag. Världens ledare enades om ett tio år lång handlingsprogram som skall stöda de 48 MUL-länderna.

Handlingsprogrammet, som går under namnet Istanbul Programme of Action, omfattar bland annat åtgärder för att främja ländernas tillgång till handelsmarknader genom att avlägsna orättvisa handelstullar.

Läs mera om mötet här.