Internationella dagen mot tobak: Tobaksindustrin måste stoppa manipuleringen av barn och unga

I samband med Internationella dagen mot tobak lanserar Världshälsoorganisationen (WHO) en ny informationskampanj riktad till skolelever i åldern 13-17 år, som hjälper dem att upptäcka de knep och tricks som används av nikotin- och tobaksindustrin för att göra barn och ungdomar beroende av deras produkter.

För att ersätta de åtta miljoner människor som dör årligen av tobak och nikotinprodukter riktar tobaksindustrin allt mer sin marknadsföring mot barn och unga.

WHO:s markering av Internationella dagen mot tobak den 31 maj i år fokuserar på hur tobaksindustrin manipulerar barn och unga. Kampanjmaterialet inkluderar klassrumsaktiviteter som gör ungdomar medvetna om hur branschen försöker lura dem till att bli beroende av deras produkter. Den innehåller också en informationsvideo, en frågekontroll av fakta och olika läxuppdrag.

WHO:s kampanj avslöjar hur tobaksindustrin använder fester och konserter för att göra unga människor intresserade av deras produkter, och hur de försöker locka barn och unga genom att erbjuda smaksatta e-cigaretter som godis och tuggummi eller placera sina produkter i populära ungdomsserier som går på TV eller visas på Internet.

Till och med under COVID-19-pandemin har tobaksindustrin marknadsfört sina produkter. Dessa är skadliga för lungorna och gör att människor löper större risk för att drabbas av svår COVID-19. Nikotin- och tobaksindustrin har delat ut gratis skyddsmasker med egen logotyp och erbjudit hemleveranser av sina produkter. De har också försökt inkludera nikotin och tobaksprodukter i listan över ”nödvändiga varor”.

Rökning skadar lungorna och andra organ och gör det svårt för dem att ta upp den mängd syre som de behöver för att fungera.

– Det är väldigt viktigt att sprida kunskap bland ungdomar eftersom nästan 9 av 10 rökare börjar innan de fyllt 18 år. Vi vill ge ungdomar med den kunskap som de behöver för att motverka att manipuleras av tobaksindustrin, säger Ruediger Krech, WHO:s ledare för att främja god hälsa.

Läs också: Effektiv lagstiftning hjälper till att reducera e-cigaretter i Finland

Över 40 miljoner människor mellan 13 och 15 år har redan börjat använda tobak. För att nå barn och ungdomar med sitt budskap har WHO lanserat en dansutmaning på TikTok och bett sina sociala mediepartners som Pinterest, Tinder, YouTube och TikTok, att sprida information om nikotin- och tobaksindustrins negativa påverkan.

WHO uppmuntrar alla sektorer att hjälpa till att stoppa nikotin- och tobaksindustrins manipuleringstaktik riktad mot barn och unga. Till exempel bör skolor vägra att bli sponsrade av tobaksindustrin och inte ta emot talare från branschen. På samma sätt bör kändisar och andra influensers vägra denna typ av sponsring. TV-program och filmer bör inte visa karaktärer som röker cigaretter eller e-cigaretter.

WHO uppmanar dessutom nationella myndigheter och finanssektorer till att avstå från att investera i nikotin- och tobaksindustrin, och att de nationella myndigheterna förbjuder alla former av reklam för skadliga nikotin- och tobaksvaror.

Med hjälp av strikta lagar kan länder skydda barn från att utnyttjas av nikotin- och tobaksindustrin. Speciellt viktigt är införandet av lagstiftning som reglerar användningen av e-cigaretter som blir allt mer populärt bland ungdomar.

Läs mer här:
Mer om WHO:s informationskampanj
Mer information om WHO:s uppmaning till att sätta åldersgräns på film och TV-serier som innehåller nikotin- och tobaksprodukter
Mer information om vilka taktiker tobaksindustrin har använt sig av under COVID-19-pandemin