Naturkatastrofer påverkar alla, men speciellt personer med funktionshinder har det svårt

Disaster day

Disaster day

13 oktober 2013- Den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer är en dag då människor och samhällen som minskat risken för naturkatastrofer uppmärksammas samt dagen då uppmärksamhet väcks för hur viktigt det är att minska på katastrofrisken. Det är även en dag då varje medborgare och stat uppmanas ta del i byggandet av mer robusta samhällen och nationer.

Temat för den internationella dagen i år är ”Ett liv av funktionshinder och katastrofer”.

Personer som lever med funktionshinder är bland de mest uteslutna ur samhället och deras utsatthet förvärras då katastrofer sker. De är mindre benägna att få den hjälp de behöver under humanitära kriser och det är dessutom mindre troligt att de återhämtar sig på lång sikt.

Emellertid visar studier att katastrofhanteringsprocesser där funktionshindrade personers röster blivit hörda från början, anmärkningsvärt kan minska på sårbarheten hos dessa individer. Ytterligare kan staters gensvar och återhämtningsaktioner bli mer effektiva.

I år fokuserar den Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer på de uppskattningsvis 1 miljard människor som lever med någon form av funktionshinder, deras sårbarhet vid katastrofsituationer och deras förmåga att bidra till katastrofhanteringsprocessen.

“På den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer bestämmer vi oss för att se till att alla personer med funktionshinder har den högsta möjliga nivån av säkerhet och den bästa möjligheten att bidra till ett välmående samhälle. Låt oss bygga upp en inkluderande värld där personer med funktionshinder kan spela en större roll som fyndiga förändringsagenter”, sade generalsekreteraren Ban Ki-moon.