75 sätt som FN gör skillnad: Motverkar HIV/AIDS

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN gör skillnad på:  

Sedan första HIV-fallet blev rapporterat för över 35 år sedan har 78 miljoner människor världen över fått HIV och 35 miljoner människor har dött av AIDS-relaterade sjukdomar. Sedan grundandet av UNAIDS har organisationen varit ledande i kampen för att utrota HIV-viruset, har samarbetat med och varit ett föregångsexempel för globala, regionala, nationella och lokala beslutsfattare.

UNAIDS eller Joint United Nations Programme on HIV and AIDS koordinerar den globala kampen mot AIDS-epidemin som har dödat runt 35 miljoner människor i över åttio länder. Målet är att erbjuda universell tillgång till HIV-förebyggning och behandling, samt att reducera följderna av epidemin. Inom UNAIDS samlas expertisen till elva samarbetsorganisationer från FN.

UNAIDS erbjuder strategisk, teknisk, koordinerings- och upplysningsstöd för att mobilisera och knyta samman beslutsfattare både från statlig och privat sektor som är ansvariga för att leverera livräddande HIV-hälsotjänster. Utan UNAIDS hade världen inte haft en strategisk plan för kampen mot HIV och AIDS.

Läs mer här.