Palestina åter vid ett vägskäl

SG meets Abbas

SG meets Abbas

29.11.2012 – Den internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket firas den 29:e november. Det internationella samfundet lägger då fokus på det faktum att det palestinska folket fortfarande inte åtnjuter grundläggande rättigheter som definierade av FN:s generalförsamling.

Dessa rättigheter inkluderar självbeslutanderätt utan extern inblandning, rätten till nationell självständighet och suveränitet, och rätten att återvända till sina hem och bosättningar från vilka de fördrivits.

Den pågående konflikten mellan Israel och Palestina demonstrerar tydligt de massiva spänningarna mellan de två länderna. Enligt FN:s team i Gaza har våldet hittills lett till 139 dödade palestinier, varav mer än 70 var civila, och mer än 900 skadade. Över 10 000 personer har fördrivits från sina hem.

Idag kommer Palestinas öde åter upp i generalförsamlingen då medlemsstaterna kommer att rösta om vare sig Palestina beviljas statusen som icke-medlemsstat men FN-observatör. FN:s generalsekreterare har under flera tillfällen betonat att palestinierna borde ha rätt till en självständig och livsduglig stat, sida vid sida med Israel, i fred och säkerhet.

Robert Serry, koordinatör för fredsprocessen i mellanöstern, konstaterar att ”staten Palestina borde ha grundats länge sedan och står i nyckelposition för att uppnå stabilitet i regionen. Generalsekreteraren hoppas alla parter kan överskåda konsekvenserna av det beslut de fattar.”

Norge, en gång värd för de förhandlingar som ledde till Oslo-fördraget, kommer att stödja Palestinas ansökan, enligt Norges utrikesminister. ”Norge kommer att rösta ja för en uppgraderad status för Palestina vid generalförsamlingen. Resolutionsförslaget är balanserat och konstruktivt”, skrev Espen Barth Eide på Twitter.

Även Danmark, Finland, Sverige och Island kommer att rösta ja, enligt uttalanden från de båda ländernas utrikesministerium – därmed ställer sig hela Norden bakom Palestinas ansökan.

Den 29:e november 1947 antog generalförsamlingen en resolution, känd som delsningsplanen, där man talade för att grunda en ”judisk” och en ”arabisk” stat i Palestina, med Jerusalem som ett corpus separatum – en självständig stad – under en speciell, internationell regim.

Av dessa två stater är det endast Israel som än så länge blivit verklighet.