Generalsekreterarens budskap på FN:s befolkningsdag

11 juli 2010

Som del av folkräkningen 2010 samlar omkring 60 länder in nya uppgifter och siffror på antalet människor. En folkräkning är det enda statistiska förfaringssätt som täcker hela befolkningen och alla delar av landet. FN:s befolkningsfond UNFPA och andra samarbetspartners stöder detta massiva arbete i många delar av världen.

Tillgång till bra statistik är en del av god förvaltning, insyn och ansvar. Befolkningsdata hjälper ledare och lagstiftare att ta välgrundade beslut om politik och program som minskar fattigdomen och hungern och främjar utbildning, hälsovård och jämlikhet mellan könen. Grundlig data behövs även för att effektivt kunna reagera vid humanitära kriser.

Temat för årets befolkningsdag är ”Everyone counts” – alla räknas. Att räknas innebär att bli synlig. Detta är speciellt viktigt för kvinnor och unga människor. Data som sorteras enligt kön och ålder kan bidra till en ökad medvetenhet bland nationella beslutsfattare om kvinnors och ungas rättigheter samt till ett mera jämlikt och välmående samhälle.

Det är lovande att flera länder som tidigare inte har lyckats genomföra en folkräkning har rapporterat goda resultat i år. Nästa utmaning blir att se till att uppgifterna används för att skapa faktabaserade planer och lagar som ger nuvarande och kommande generationer bättra möjligheter.

På denna befolkningsdag uppmanar jag alla beslutsfattare i hela världen att se till att varje människa räknas. Endast genom att ta hänsyn till alla mäns, kvinnors och barns behov kan vi nå millenniemålen samt främja Förenta Nationernas värderingar som vi alla delar.

 

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon