Klimatförändring får högre prioritet i de nya utvecklingsmålen

Foto: Flickr / Asian Development Bank / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / Asian Development Bank / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

27.8.2014 – Fjorton år sedan utstakades millenniemålen för en bättre värld. Då vi närmar oss deadline år 2015, och utvecklingsmålen ska ta över, frågar sig många vad som kommer att ske härnäst, och hur?

En av de främsta prioriteterna för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är kampen mot klimatförändringen som ett av de främsta hoten mot hållbar utveckling. Men hotet innebär även möjligheter. ”Med de rätta åtgärderna kan vi skapa arbeten, förbättra den allmänna hälsovården, skydda miljön och stärka en hållbar, grön utveckling”, säger Ban.

FN.s generalförsamling. Foto: UN Photo / Paulo FilgueirasGeneralsekreteraren kommer att stå värd för ett stort klimattoppmöte i september, dagen före generalförsamlingen sammanträder. Toppmötet kommer att samla ledare från världen över, samt ledare för företagsvärlden, finansvärlden och det civila samhället för att tillsammans finna lösningar för hur åtgärder kan bringa resultat inte bara för miljön men även för ekonomin.

Men att införa klimatförändring i de kommande utvecklingsmålen som ett separat mål för sig har stött på motstånd. Det första motargumentet har varit att FN redan besitter en laglig mekanism för att handskas med klimatförändringen, nämligen UNFCCC, FN:s klimatkonvention.

Ett annat motargument kommer från ett antal utvecklingsländer. ”Hur kan man förvänta sig att Bangladesh ska kunna utveckla hållbara initiativ då landet konstant översvämmas? Hur skall Afrika söder om Sahara kunna tala om utveckling då alla resurser går till att kämpa mot torkans förödelse? Och hur ska små öar i Stilla Havet kunna tänka hållbar utveckling då de lider av stormar och stigande havsnivå?”

Många länder ansåg därför att klimatförändringens konsekvenser kunde integreras i andra mål, som t.ex. fattigdomsbekämpning. Lobbyisterna, däremot, ansåg att klimatförändringen inte skulle komma att bekämpas lika effektivt om den integreradesClimate lobby. Foto: IRIN / Jaspreet Kindra som olika delar i utvecklingsmålen.

Därför formulerade mer än 170 ideella organisationer och nätverk från över 50 olika länder ett öppet brev där de krävde att det nya ramverket för utveckling skulle ”addressera klimatförändringen på ett sätt som erkänner det akuta behovet av att åtgärda den största och mest fundamentala utmaningen i vår tid.”

Deras ansträngningar bar frukt. Den24:e september förväntas FN:s generalförsamling fastslå de nya utvecklingsmålen under dess 69:e session. Utvecklingsmålen kommer att innehålla 17 olika mål, däribland ett separat mål för kampen mot klimatförändringen. Mål nr 13 säger nämligen att man bör ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser. ”

Delta i debatten med #climate2014 och ta del i vår kampanj – ta en selfie för klimatet! #selfie4climate!

selfie-taken-web

Källa: IRIN News