Hungern kan inte utrotas om inte jordbruket använder vatten förståndigare

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon varnar för att kampen mellan samhällen och länder med knappa vattenresurser kommer att öka och därmed försvåra gamla säkerhetsdilemman. Även nya problem kommer att uppstå som sätter käppar i hjulen för alla de framsteg som uppnåtts gällande fundamentala mänskliga rättigheter som mat, vatten och sanitet.

I sitt meddelande för Världsvattendagen den 22:a mars 2012, påpekar generalsekreteraren att jordbruket är den klart största förbrukaren av sötvatten. ”Om vi inte förbättrar vår kapacitet att använda vatten på ett förståndigare sätt, kommer vi att misslyckas med att utrota hungern och dessutom öppna dörren för en stor skara nya hot som torka, hungersnöd och politisk instabilitet.”

Temat för årets världsvattendag är vatten och tryggad matproduktion. I sitt uttalande påpekar Ban Ki-moon att 1 biljon människor i världen går hungriga, och 800 miljoner fortfarande saknar trygg vattenförsörjning. ”I många delar av världen ökar bristen på vatten, och jordbrukets produktionstillväxt har minskat. Samtidigt förvärras klimatförändringen och oförutsebarheten för jordbrukarna, speciellt för fattigare bönder i låginkomstländer. De är de mest utsatta och de har de största svårigheterna att anpassa sig,”

Enligt generalsekreteraren är den höga prioritet G8 och G20 gav livsmedelssäkerheten på sin agenda, ett bevis på ett förnyat politiskt intresse för frågan. Detta ser han som uppmuntrande. ”På årets världsvattendag vill jag uppmana alla partners att ta vara på den möjlighet Rio +20 –konferensen för hållbar utveckling ger oss. I Rio måste vi föra samman punkterna mellan vattensäkerhet och tryggad livsmedelsförsörjning kontext av grön ekonomi. Vatten spelar en central roll då vi skapar den framtid vi vill ha”, säger generalsekreteraren i sitt uttalande.