Internationella kvinnodagen uppmärksammas världen över

Internationella kvinnodagen 8 mars kommer åter att uppmärksammas världen över genom olika debatter, seminarier och evenemang. FN:s fokus kommer att ligga på generalsekreterarens kampanj för att stoppa våldet mot kvinnor; ”UNite to end violence against women”.

Temat för årets kvinnodag är betydelsen av att kvinnor och män samarbetar för att stoppa våldet mot kvinnor: Women and Men: United to End Violence against Women.

I New York, på FN:s högkvarter, ordnas en paneldiskussion på torsdagen den 5 mars och samma dag ordnar organisationen Women for Women International en global telefonkonferens som alla kan ta del i genom organisationens webbplats.

I Bryssel ordnar EU Parlamentet ett seminarium om kvinnor och EU-valet den 5 mars där bland andra parlamentets ordförande Hans-Gert Poettering och kommissionens vice ordförande Margot Wallström deltar.

I Sverige bjuder Nätverket för 8 mars, genom UNIFEM Sverige, till program, föreläsningar, workshops, bokbord med mera på ABF huset i Stockholm. Temat är kvinnors hälsa och HIV – en utmaning för jämställdhet, bland talarna finns handelsminister Ewa Björling.

På bilden träffar FN:s generaslekreterare Ban Ki-moon, UNIFEM Goodwill-ambassadören Nicole Kidman.

UN-Photo