Finländare använder spårningsapp för coronaviruset

En av tre Finländare använder en spårningsapp för coronaviruset. Appen Koronavilkku producerades av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i syftet att förhindra spridningen av coronaviruset. Koronavilkku släpptes i App Store och Google Play den 31 augusti 2020 och inom en vecka hade den nerladdats nästan två miljoner gånger. Finlands har ungefär 5,5 miljoner invånare vilket innebär att nästan en tredjedel av Finländare använder spårningsappen Koronavilkku.

Appens utvecklare säger att dess syfte är att hjälpa användarna identifiera om de kan ha exponerats för viruset så att de kan vidta lämpliga åtgärder och därigenom minska infektionshastigheten i förebyggande syfte om en andra våg av viruset skulle träffa Finland.

”Mobilappen är särskilt användbar i situationer där du har vistats i folkmassor. Det kan gälla, till exempel, kollektivtrafik eller fritidsevenemang”, förklarade Aleksi Yrittiaho, THL:s chef för informationstjänster.

Smartphone med smittspårningsappen
Bilden av Nella Nuora från Yle

Ett program som hjälper till att stoppa smittspridningen

Koronavilkku-appen samlar in platsdata från andra användare som befinner sig inom två meters avstånd i minst 15 minuter. Detta anses vara exponeringsgränser för coronaviruset.

Appen gör det möjligt att spåra de som har utsatts för viruset snabbare och mer omfattande. Appen varnar användaren om möjliga exponeringsmoment för coronavirus och instruerar dem.

Förutom Finlands THL så har social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Finlands Folkpensionsanstalten (Kela) och det statliga bolaget SoteDigi Oy deltagit i utvecklingsarbetet. Företaget Solita Oy ansvarar för den tekniska implementeringen av appen. Appen finns på finska, svenska och snart på engelska.

Att använda appen är enkelt. Varje gång en användare diagnostiseras med Covid-19-infektion kommer de att få en kod från sin vårdcentral som anges i mobilen. Därefter får andra användare som patienten har varit i nära kontakt med en anmälan om eventuell exponering och instruktioner för att kontakta sin vårdcentral.

THL försäkrar i sitt pressmeddelande att användarens dataintegritet och anonymitet respekteras. ”Driften av appen baseras på regelbundet uppdaterade och slumpmässigt valda identifierare där användaren inte kan urskiljas. Med appen är det inte heller möjligt att veta vem som är infekterad.” Koronavilkku-appen lagrar inte namn, födelsedatum eller kontaktinformation. Den kan inte heller avgöra identiteten av de personer som en är i kontakt med.

Skärmdump av finsk spårningsapp för coronaviruset
Skärmdump av COVID-19 spårningsapp

Appen har utvärderats av Cyber ​​Security Center

THL meddelade att appen hade utvärderats av Cyber ​​Security Center som inte ansåg att det fanns några problem som kan betyda datasäkerhetsrisker. Det uppskattas att om bara 10% av alla i Finland laddar ner appen och låter den vara på i bakgrunden på sin smartphone så skulle det ge en beständig översikt på virusets smittspridning och smittvägar.

Användare kan också anonymt meddela andra att de är smittade och därmed hjälpa till att förhindra smittspridningen. En användare som har varnats om att ha utsatts för viruset kan själv kontakta eller be vårdcentralen kontakta dem.

Folk vill använda appen

THL påstår sig ha undersökt ”finländarnas vilja att använda appen” och fann att ”deras intresse ligger på en bra nivå. Vi försöker berätta för människor så tydligt som möjligt varför appen ska laddas ner och att användningen är säker”, säger THL:s informationschef Aleksi Yrttiaho.

THL och Solita tillade att applikationen är ytterligare ett verktyg för att begränsa möjligheten för en andra våg av pandemin och hoppas att appen kommer att avslöja smittvägar snabbare och mer exakt än vad tidigare spårare kan.

Liknande appar har introducerats med stor framgång på Island men mycket mindre i t.ex. Norge och Frankrike.

Världshälsoorganisationen generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, har uppmanat länder att använda spårning för att bekämpa pandemin.

”Länder som fortsätter att hitta och testa möjliga smittofall och spårar sina kontakter skyddar inte bara sina egna människor, de kan också påverka vad som händer i andra länder och över hela världen.”

Källa: Yle News

Se även:

”Storebror” vet allt men isländare är fortfarande nöjda

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19