Kofi Annans uttalande om de danska serieteckningarna

Följande uttalande gjordes den 2 februari av generalsekreterare Kofi Annans talesman:

Generalsekreterare Kofi Annan är oroad över den kontrovers som de danska serieteckningarna har skapat. Han menar att tryckfrihet alltid bör utövas med full respekt för religiösa övertygelser och trossatser. Generalsekreteraren säger att fredlig dialog och ömsesidig respekt är det viktigaste sättet för att komma förbi missförstånd och fientligheter mellan människor med olika tro och kulturella traditioner.