75 sätt som FN gör skillnad: Främjar kvinnors rättigheter 35/75

FOTO: Unsplash/ Maria Oswalt

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:

Jämställdhet är grundläggande i mänskliga rättigheter och FN:s värderingar. En grundläggande princip i FN:s stadga som antogs av världens ledare år 1945 är ”män och kvinnors lika rättigheter” – att skydda och främja kvinnors mänskliga rättigheter är alla staters ansvar.

Ett långsiktigt mål för FN har varit att förbättra kvinnors liv och ge dem möjlighet till att styra sina egna liv. FN organiserade den första världskonferensen för kvinnors rättigheter i Mexico City år 1975. Tillsammans med två världskonferenser under FN:s årtionde för kvinnor (1976-1985) och världskonferensen i Peking (1995) fastställdes agendan för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet. FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, signerad av 189 länder, har bidragit till att främja kvinnors rättigheter över hela världen.