Slaveri – en skam för vår tid

child labour

2.12.2012 – Då man nämner ordet ”slaveri”, tänker de flesta av oss troligtvis på den transatlantiska slavhandeln och de miljoner människor som transporterades med slavskepp från den Afrikanska kontinenten till Amerika.

Denna mörka period i mänsklighetens historia kastar sin skugga över oss än idag, och bör såklart inte glömmas bort. Det var under  1400-talets senare hälft som européerna började handla med slavar längs Afrikas västkust och år 1867 hade mellan 7 och 10 miljoner slavar skeppas till Amerika. Slaveriet i Afrika avskaffades officiellt i samband med kolonialismen på 1800-talet, antingen som ett resultat av direkt erövring eller genom avtal mellan afrikanska ledare och främst Storbritannien.

Den 2:a december firar vi den internationella dagen för avskaffandet av slaveri, och fokus i år ligger speciellt på det moderna slaveriet – det som alltför ofta faller i glömska, eller som många av oss är omedvetna om.  Idag finns det fler slavar i världen än någonsin tidigare i vår historia.

Som FN:s generalsekreterare uttrycker det i sitt meddelande: ” Varje dag, i världens alla hörn, säljs kvinnor till bordeller för sexuell exploatering. Barn arbetar i gruvor, placerar explosiva ämnen och andas in giftigt damm. Män, separerade från sina familjer, tvingas arbeta på plantager eller lever inlåsta i fabriker utan någon som helst lön för att återbetala lån som aldrig tar slut.”

Som konsument idag är det heller inte alltid lätt att göra etiska val. Slutprodukten man köper i butiker har passerat via en lång kedja av producenter, handlare, återförsäljare och tillverkare som alla har deltagit i varans produktion, leverans och försäljning.  Detta gör det svärt att spåra enskilda komponenter av en vara tilll en specifik producent, till exempel bomullen i en t-shirt till en specifik bomullsfabrik. För dessa orsaker är det inte alltid möjligt att bevisa att en produkt har – eller inte har – producerats med slavarbete.

Komsumenter kan, emellertid, sätta press på försäljare och kedjor genom att ställa frågor och kräva kravmärkta Fair Trade –produkter, och vara medvetna om vad de köper. I USA är den så kallade California Transparency in Supply Chains Act of 2010, ett bra exempel på hur modernt slaveri kan göras svårare genom lagar som förbinde producenter och återförsäljare att offentliggöra sina åtgärder för att förhindra slaveri och trafficking i sin produktionskedja.

”Idag måste såväl regeringar, det civila samhället och den privata sektorn enas för att utrota alla moderna former av slaveri”, säger Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Den internationella arbetsorganisationen ILO uppskattar idag antalet slavar till 21 miljoner.