Naturkatastrofer fördriver en människa varje sekund

Hurrikanen Ike år 2008. UN Photo, Logan Abassi

Hurrikanen Ike år 2008. UN Photo, Logan Abassi

12.10.2015 – I det lilla samhället El Solís i Guatemala har kännedom om jordbruk och biodiversitet förts vidare från generation till generation som en viktig överlevnadsteknik för svåra tider.

Samhällets medlemmar odlar majs och bönor under svåra omständigheter, och grödorna utgör en viktig del av den dagliga maten. För att skörden ska lyckas krävs både tillgång till vatten och frön, och en nypa god tur med vädret. År 2014 drabbades områdets jordbrukare av en skördeförlust på 60 %, och framtidsutsikterna ser inte ljusa ut. Därför har de nu ingått ett partnerskap med PfR, Partners for Resilience, och skapat en nationell fröbank.

El Solis”Banken ger oss möjligheten att förvara frön så att vi kan reproducera och byta ut frön när vi behöver. Jag är tacksam för denna möjlighet för vårt folk och våra jordbrukare. Målet är livsmedelssäkerhet som är oskattbar”, säger Javier Antionio Ortiz, Cabañas borgmästare.

Lokal vetskap och kännedom om urbanisering, befolkningstillväxt och ekosystem är speciellt viktigt i områden som i allt ökande takt drabbas av klimat- och väderrelaterade katastrofer. Därför har El Sólis i år nominerats som samhällskämpe på den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Den internationella dagen uppmärksammas för att belysa hur människor och samhällen minskar risken för naturkatastrofer, och sprida information om hur alla medborgare kan bidra till säkrare samhällen. Ofta är det uråldrig kännedom om hur och var man bäst sår eller t.ex. bygger hus som kan spela skillnaden mellan liv och död.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon nämner Arktis som ett exempel.

”Vi är till stor del beroende av den information vi delges av ursprungsfolk då vi försöker uppskatta klimatförändringens konsekvenser. Vad som sker i Arktis påverkar inte bara Arktis – förändringar som påverkar deras tillgång till traditionella näringskällor belyser hur klimatförändringen utgör en utmaning för hela mänskligheten”, säger Ban.

År 2014 fördrevs 19,3 miljoner människor från sina hem på grund av naturkatastrofer. Sedan 2008 har omkring 26 miljoner människor fördrivits varje år – det motsvarar en människa per sekund.

Läs mer i ”Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters