Våldscykeln i Israel och Palestina måste bli en fredscykel

UN Photo/Shareef Sarhan

UN Photo/Shareef Sarhan

29.11.2014 – Under det senaste året har konflikten mellan Palestina och Israel flammat upp igen, med förödande konsekvenser för civilbefolkningen på båda sidor.

På den internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket uttrycker FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sin djupa oro över den nuvarande situationen på Gaza och Västbanken. Enligt honom måste den ”huvudlösa cykeln av förgörelse få ett slut” och en godhetens fredscykel istället tillåtas se dagens ljus.

Men våld och konfrontationer är inte det enda hotet för närvarande. FN har utlyst katastroftillstånd på Gazaremsan efter två dagar av kraftiga regn och översvämningar på den krigsdrabbade enklaven. Robert Turner, operationsdirektör för UNRWA, hjälporganisationen för Palestinaflyktingar, påpekar att organisationen är mycket oroad över så kraftiga stormar så tidigt på året – som ytterligare förvärrar bördan av förstörelse och skador efter kriget.

Spänningarna har varit speciellt höga i Jerusalem dit våldet sakta men säkert återvänt. Tisdagens attack mot en synagoga i Jerusalem var den senaste av en rad hämndattacker som hotar ta konflikten mellan israeler och palestinier till farlig nivå. Israels regering har ökat på rivningarna av palestinska hem som en kollektiv straffaktion.

Israels säkerhetsstyrkor har raserat minst sex misstänkta palestiniers hem, och FN:s specialrapportörer varnar nu för att förgörelsen endast ökar på det palestinska folkets frustration och desperation – och sår frön för än mer hat och våld i framtiden.

”Att förstöra familjers hem som en straffaktion är ett sätt av kollektiv bestraffning som strider mot internationell lagstiftning. Israel måste omedelbart upphöra med dessa förödande metoder”, konstaterade specialrapportör Leilani Farha.

”Konflikten kan endast uppnå ett slut genom förhandlingar och en politisk lösning, baserad på relevanta FN-resolutioner”, påpekar Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen av solidaritet med det palestinska folket. ”Långvarig stabilitet kan endast uppnås om vi löser rötterna till konflikten. Detta betyder att Gaza-blockaden måste upphävas, ockupationen  som räckt ett halvt sekel måste få ett slut, och Israels legitima säkerhetsfarhågor adresseras.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Status quo ingen lösning – Sverige erkänner Palestina

2014