Konflikttyngda Sydsudan drabbas av koleraepidemi

Kolera1 WHO M. Moyo

Kolera1 WHO M. Moyo

25.7.2015 – En koleraepidemi har krävt närmare 40 liv i Sydsudan och ökar på nöden i ett land som redan sett 2,2 miljoner människor fördrivas från sina hem av konflikt, och där närmare 8 miljoner hotas av livsmedelsbrist.

Över 1210 fall av kolera, varav 39 dödsfall, har rapporterats i Juba och Bor enligt världshälsoorganisationen WHO. FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, rapporterar att center för kolerabehandling har upprättats och förebyggande aktiviteter har lanserats. Bland annat information om hygien och tryggt dricksvatten har spridits som en respons. Omkring 99 000 människor har vaccinerats. UNICEF finns på plats och informerar barn och lärare, samt stärker vårdinrättningar omkring i landet.

Såväl OCHA som WFP har även rapporterat om den alarmerande livsmedelssituationen i landet. Närmare 70 % av Sydsudans befolkning – 7,9 miljoner av 11,6 miljoner människor – väntas möta livsmedelsosäkerhet denna regnperiod. ”Mer än kvarts miljon barns liv står på spel på grund av brist på mat. I hälften av landets provinser är redan ett av tre barn akut undernärt”, konstaterar OCHA.

Kolera2UNICEF SSudanEn ny rapport av Human Rights Watch har även väckt uppmärksamhet gällande omfattningen av våld och förstörelse som drabbar landets civila. Enligt rapporten har civila medvetet attackerats och dödats, och kvinnor och flickor våldtagits. Dåden kan enligt rapporten komma att klassas som krigsbrott och brott mot mänskligheten.

FN:s chef för humanitära frågor, Stephen O’Brien, kommer att resa till Sydsudan för att själv bekanta sig med de humanitära konsekvenserna av konflikten, samt biståndsorganisationernas respons inför det ökande behovet av humanitär hjälp.

”Under sitt besök kommer O’Brien att träffa samhällen som drabbats av våldet, regeringsrepresentanter, humanitära partners och det diplomatiska samfundet för att diskutera krisen och olika lösningar genom vilka den humanitära responsen kan förstärkas”, säger OCHA.

Situationen i Sydsudan har förvärrats i stadig takt under de senaste åren, allt eftersom den politiskt motiverade antagonismen och personliga rivaliteten mellan ledarna Salva Kiit och Riek Mashar har blomstrat upp i en fullskalig konflikt. Resultatet har varit flera rapporter om horribla våldsdåd, brott mot de mänskliga rättigheterna och attacker mot FN-personal och fredsbevarare. Tusentals civila har dödats och över 600 000 människor har flytt till Sudan, Etiopien, Kenya och Uganda.