Ökenspridningen drabbar människor världen över

Photo: Flickr/ Richard Allaway / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr/ Richard Allaway / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

26.12.2013 – Såhär vid jul är sand och ökenspridning kanske inte det första man kommer att tänka på, utom kanske efter alltför många pepparkakor och alltför lite dricka.

Ökenspridningen är dessvärre ett ökande problem – varje år blir ca 70 000 kvadratkilometer bördig jord (ett område ungefär som södra Sverige) förvandlad till öken.

FN:s konvention för bekämpandet av ökenspridningen (UNCCD) slog tidigare i år fast att antalet nationer drabbade av ökenspridning har stigit till 169 från tidigare 110. I takt med att vår jord blir varmare, blir det samtidigt även torrare. Detta bidrar till ökenspridningen över hela världen.

Områden som klassas som torra täcker nu omkring 40 % av jordens landmassa, och här hem till miljarder av människor, varav 90 % bor i utvecklingsländer.

Ett område där situationen är speciellt allvarlig är Sahel-området i Afrika, där 80 % av den brukbara jorden är påverkad av ökenspridningen. Detta skapar massiva fattigdomsrelaterade problem för befolkningen då jorden inte längre kan utnyttjas och miljoner mister sitt levebröd. De tydligaste konsekvenserna är bristen på betesmark och nedgång i livsmedelsproduktionen, vilket i sin tur leder till fattigdom och osäkerhet.

Men det är inte bara utvecklingsländerna som står inför problemet. En tredjedel av medelhavsländerna är sårbara, och runt 85 % av USA:s betesmarker.

I Kina, och speciellt i de nordvästligare delarna av landet, har klimatförändringen och en ohållbar utveckling bidragit till att ökenspridningen idag är ett av Kinas största miljörelaterade utmaningar.

UNCCD visar att 27 % av Kinas landmassa är täckt av öken. Dessutom sprider sig öknen ytterligare 2460 kvadratkilometer varje år, och nästan 400 miljoner människor berörs.

UNCCD uppmanar medlemsländerna att etablera långsiktiga handlingsplaner för att hindra och förebygga ökenspridningen. Planerna bör inte endast riktas mot ökenspridningen här och nu, men även innehålla utvecklingsstrategier som förbättrar de sociala förhållandena. Konventionen handlar därmed inte bara om miljöskydd, men främjar även utveckling och sociala samt ekonomiska mänskliga rättigheter.

Läs även om hopp i (klimat)öknen här.