75 sätt som FN gör skillnad: Bekämpar terrorism 48/75

75 sätt som FN gör skillnad: Bekämpar terrorism
FOTO: Unsplash/@bkview

Det är genom FN som nationella myndigheter världen över samordnar sina åtgärder för att bekämpa terroristaktiviteter. 2006 antogs den första globala strategin mot terrorism. FN:s olika organ och program har hjälpt länder att genomföra den globala strategin. Dessutom tillhandahåller FN juridisk hjälp till offer för terrorism och främjar internationellt samarbete mot terrorism.

FN har också inrättat en rättslig ram för bekämpning av terrorism. Fjorton globala avtal har förhandlats under FN:s regi – inklusive fördrag mot gisslan, kapningar, terroristbombningar och finansiering av terroristgrupper.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här