A-Ö Webbindex

Kontinuerliga brott mot mänskliga rättigheter i Afghanistan

Mer än 30 oberoende FN-experter inom mänskliga rättigheter har efterlyst världen att åter åta sig att stödja Afghanistans folk, i ett uttalande på måndagen som samtidigt markerar att det gått två år sedan talibanerna tog makten.

Enligt experternas uttalande har den politik som talibanerna påtvingat befolkningen ”resulterat kontinuerliga, systematiska och chockerande kränkningar av en mängd mänskliga rättigheter, inklusive rätten till utbildning, arbete och yttrande-, mötes- och föreningsfrihet.”

”Segregering, marginalisering och förföljelse”

Experterna citerade konsekventa trovärdiga rapporter om avrättningar och andra kränkningar, inklusive handlingar som till exempel påtvingade försvinnanden, utbredd godtycklig internering, tortyr, och misshandel, samt godtycklig förflyttning.

Hårdast drabbade är kvinnor och flickor, samt etniska, religiösa och andra minoriteter; personer med funktionsnedsättning, fördrivna personer och HBTQ+-personer (lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och andra).

Människorättsförsvarare och andra företrädare för det civila samhället, journalister, konstnärer, utbildare och tidigare regerings- och säkerhetstjänstemän, berörs också.

Mänskliga rättigheter för kvinnor

Rättighetsexperterna utfärdade en överklagan i sex punkter som uppmanade talibanerna att omedelbart och helt omvända behandlingen av kvinnor och flickor, inklusive att låta dem åtnjuta alla mänskliga rättigheter såsom rätten till fri rörlighet, deltagande i det politiska och offentliga livet och tillgång till utbildning.

Experterna lyfte också fram den svåra humanitära situationen i Afghanistan som pågår i och med en ekonomisk nedgång, med uppskattningsvis 16 miljoner barn som inte får grundläggande mat eller sjukvård. Situationen driver på skadliga metoder som barnäktenskap, övergrepp, utnyttjande, och till och med försäljning av barn och kroppsorgan.

Nästan 30 miljoner afghaner behöver hjälp, ett rekordantal genom historien. Men Förenta nationernas kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, rapporterade nyligen att en plan på 3,2 miljarder dollar för att stödja dem står inför en ”kritisk finansieringsklyfta” på 1,3 miljarder dollar. De 31 experter som avgav uttalandet utsågs av FN:s människorättsråd för att övervaka och rapportera om specifika länders situationer eller tematiska frågor.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19