FN-kommission antar global plan för att utrota det könsbaserade våldet

 

18.3.2013 – FN:s topptjänstemän har välkomnat ett avtal av över 130 medlemsstater för förebyggandet och elimineringen av alla former av våld mot kvinnor och flickor. De uppmanar nu regeringar att implementera resultatet av denna historiska sammankomst för att skydda och trygga

Tusentals regeringsrepresentanter, mellanstatliga organisationer, representanter för den privata sektorn och det civila samhället samt olika FN-partners samarbetade för att producera slutdokumentet för den två veckor långa årliga kvinnokonferensen. Årets konferens var den 57:e sessionen för FN:s kvinnokommission och gick av stapeln i New York.

Bland prioriteterna för slutdokumentet fanns etableringen av multisektorellt stöd för kvinnor som blivit utsatta för våld – hälsovård, psykologiskt stöd och rådgivning – samt behovet att trygga rättigheten till sexuell och reproduktiv hälsa.

Även ett slut på straffriheten betonas i texten, i kontext av straff för förövare och förbättring av bevisinsamling och respons till offren, enligt UN Women.

Så många som sju av tio kvinnor kommer att uppleva våld inom sin livstid, enligt FN-statistik. Medan 125 av världens länder har specifika lagar som kriminaliserar våld inom hemmet, lever ändå 603 miljoner kvinnor i länder där det inte anses brottsligt.

Chefen för UN Women, Michelle Bachelet, sade sig vara speciellt uppmuntrad av ett avtal nåddes nu. Då kommissionen tog upp ämnet om våld mot kvinnor år 2003 kunde inte deltagarna enas om en plan överhuvudtaget.

”Vi ska fortsätta avancera mot den dag då kvinnor och flickor kan leva i ro utan rädsla för våld och diskriminering. Det 21:sta århundradet är deltagandets århundrade, och århundradet för fulla och jämlika rättigheter för kvinnor”, tillade Bachelet.